با درود فراوان به تک تک همراهان و یاران همیشگی که با تمام کمبودها و نبود فعالیت مستمر همچنان همراه ما بوده و هستند و مارو تنها نگذاشته و همواره مشوق ما بوده اند برا ان شدیم تا دوباره شروع به فعالیت کرده که باعث رشد و ارتقای همه جانبه انجمن باشیم و از همه دوستان و عزیزانی که به هر شکل و نوعی می توانند کمک و همرائی کنند بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم باشد که با کمک هم بتوانیم به جایگاه واقعی خود برسیم
با تشکر کادر مدیریتی سایت فارمز فروم