کشت گندم در ۳ هزار هکتار از مزارع میاندرود

مدیر جهاد کشاورزی میاندرود از کشت گندم در بیش از ۳ هزار هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.
تاکنون ۳۰۵۰ هکتار قرارداد کاشت گندم با بهره‌برداران شهرستان منعقد شد

سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرگزاری فارس در شهرستان میاندرود با اشاره به اهمیت گندم در سبد غذایی مردم مازندران و کشور اظهار داشت: در راستای پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای کاشت گندم تاکنون ۳۰۵۰ هکتار قرارداد کاشت گندم با بهره‌برداران شهرستان منعقد شد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میاندرود Farms Myandrvd

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میاندرود افزود: در این راستا مقدار ۲۵۰ تن بذر اصلاح شده گندم و ۴۶۲ تن کود شیمیایی بین گندم‌کاران توزیع و ۵۶۱ هکتار زیر پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

فراهم بودن شرایط اقلیمی و خاک برای تولید مناسب علوفه برای دامداری‌ها

شبر موسوی با اشاره به فراهم بودن شرایط اقلیمی و خاک برای تولید مناسب علوفه برای دامداری‌ها در این شهرستان از پیش‌بینی برداشت ۱۴۳ هزار تن علوفه تر در میاندرود خبر داد.
طرح افزایش تولید علوفه برای تامین علوفه دامداری‌ها

موسوی در پایان گفت: در راستای طرح افزایش تولید علوفه برای تامین علوفه دامداری‌ها همچنین تقویت و حاصل‌خیزی خاک زراعی و استفاده بهینه از اراضی کشاورزی در سال‌جاری بیش از ۵۱۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پاییزه انواع زراعت علوفه‌ای اختصاص داده شده است.