خلق حماسه اقتصادي در كشاورزي، كشور را از وابستگي نفتي نجات مي‌دهد.

نايب‌رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا) با اعلام اين مطلب گفت: برگزيدن واژه "حماسه" و منتسب كردن آن به دو بخش سياسي و اقتصادي، جسارتي هوشمندانه است كه كشور را از چالش‌هي فراروي، به سلامت مي‌رهاند. محمد اسماعيل‌نيا حماسه اقتصادي و حماسه سياسي را دو بال موفقيت ملت بزرگ ايران خواند و افزود: انتخاب اين واژه‌ها از سوي مقام معظم رهبري از بصيرتي هوشمندانه و جسارتي مثال‌زدني خبر مي‌دهد. حماسه‌اي كه با ارزش‌هاي ديني و ملي ما گره خورده است، چنانچه به طرز مطلوبي مديريت شود، مي‌تواند بر هر مشكلي فائق آيد. وي خاطرنشان كرد: بدون شك شاه‌بيت حماسه سياسي، حضور مقتدرانه، پررنگ و عالمانه در عرصه انتخابات رياست جمهوري است. چنانچه فردي كارآمد، مقتدر، ولايي، متخصص و متعهد در رأس دولت قرار گيرد، افراد شايسته‌اي را به كار مي‌گمارد كه خود منجر به خلق حماسه‌اي اقتصادي خواهند شد. نماينده مردم كاشمر در مجلس نهم به لزوم برخي اقدامات در حوزه كشاورزي پرداخت و ادامه داد: اجرا و انجام طرح‌هاي مهمي نظير الگوي كشت، بهره‌وري خاك، آب و... بدون شكست حماسه‌اي اقتصادي است.
اسماعيل‌نيا تصريح كرد: خلق حماسه در عرصه كشاورزي براي دستيابي به جهشي بزرگ در اقتصاد، بدون توجه به بخش‌هاي ديگر نظير حمل و نقل، صنعت و تجارت غيرممكن است. وي يادآور شد: چنانچه تيم اقتصادي دولت بر مبناي شايسته‌سالاري انتخاب نشوند و زمام امور را به دست گيرند، وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف جزيره‌اي عمل نمي‌كنند، بلكه در فرآيندي هماهنگ، حماسه‌اي اقتصادي مي‌آفرينند. اسماعيل‌نيا در پايان تأكيد كرد: بدون شك با انجام كارهاي اساسي دو حوزه كشاورزي، كشور به صادرات حتي يك قطره نفت خام نيز نياز نخواهد داشت. اين امر در صورتي محقق مي‌شود كه بار معنايي كلام رهبري مبني بر خلق "حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" به بروز و ظهور برسد.