خربزه
فلج - سنگ كليه و مثانه - جلاي پوست - كم خوني - ادرارآور - كيسه صفرا – رماتيسم - چاق كننده - رفع زردي - زياد كنندة شير - نيروي جنسي - مثانه - نقرس - رشد كودكان - كك مك - قولنج- تسكين ورم - درد چشم – جذام و...

1. هيچگاه خربزه را ناشتا نخوريد امكان دارد باعث فلج شود و يا تب‌هاي صفراوي به وجود آيد.
2. بهترين زمان خوردن خربزه ميان دو وعده غذا مي‌باشد.
3. پوست خشك خربزه 10 گرم در 50 سي سي آب جوشانده روزي چهار مرتبه ميل شود امكان انداختن سنگ كليه و مثانه را دارد.
4. كمي از پوست خشك خربزه را اگر در گوشت بندازيم باعث زود پخته شدن آن مي‌شود.
5. ماليدن پوست خربزه به صورت باعث جلاي پوست مي‌شود.
6. پوست خربزه در حمام اگر به بدن ماليده شود پاك كنندة خوبي است.
7. كساني كه كم خون هستند خوردن خربزه را 2 ساعت بعد از غذا فراموش نكنند.
8. خربزه ادرارآور و لينت دهنده است.
9. خربزه به معالجه كيسه صفرا كمك مي‌كند.
10. خربزه براي كساني كه رماتيسم يا بواسير دارند مفيد است.
11. خربزه چاق كننده است در فواصل غذا خورده شود.
12. براي شفاف شدن پوست و رفع زردي آن مي‌توان از ماسك تخم خربزه + شيره انگور + تخم زيتون استفاده نماييد.
13. براي از بين بردن منافذ و سوراخ‎ها‌، تخم خيار + تخم كدو + تخم خربزه به مقدار مساوي پودر كرده در شير حل نموده به مدت نيم ساعت بصورت ماسك روي پوست بگذاريد.
14. اگر خانمهاي حامله در ماههاي اول از خربزه استفاده كنند امكان دارد كه نوزاد آنها پسر شود در هر صورت باعث زيبايي نوزاد خواهد شد.
15. خربزه قوه باه را زياد مي‌كند و بهترين زمان خوردن آن نيم ساعت بعد از نزديكي است (البته آقايان ميل نمايند).
16. خربزه بر ازياد نسل تأثير فراوان دارد.
17. خربزه زياد كنندة شير است.
18. خربزه ترشحات كلي بدن را زياد مي‌كند.
19. امام صادق(ع) فرموده‌اند: خوردن خربزه داراي چند خصلت و خاصيت است مانند:
الف) نيروي جنسي را زياد مي‌كند.
ب) مثانه را شستشو مي‌دهد.
پ) ادرار را زياد مي‌كند.
ت) رسوبات مثانه را حل كرده و رد مي‌نمايد.
20. اگر بعد از غذا خربزه سرد خورده شود معده و روده‌ها دچار اختلالات خواهد شد.
21. كساني كه صورت خشك دارند اگر هر شب صورت خود را با آب خربزه بشويند خشكي برطرف خواهد شد.
22. اشخاص مسلول از خوردن خربزه فراموش نكنند.
23. خوردن خربزه به جوان ماندن پوست كمك مي‌كند.
24. در موقع خوردن خربزه از خوردن نمك و فلفل خودداري شود.
25. خربزه براي كساني كه نقرس دارند مفيد است.
26. خربزه موجب رشد كودكان مي‌شود.
27. خربزه يك ميوه خوب براي سالمندان است و در سستي و بي‌حالي آن ها اثر نيكويي دارد.
28. كساني كه امراض سودايي دارند خوردن خربزه را فراموش نكنند.
29. خربزه تصفيه كنندة روده‌ها مي‌باشد.
30. كساني كه كك مك دارند مي توانند ضماد گوشت خربزه را روي پوست بگذارند. البته اگر تخم خربزه كوبيده با موز مخلوط نمايند روي كك مك‌ها بگذارند مفيدتر است.
31. خربزه دفع كنندة حرارت جگر است.
32. تخم خربزه كرم كش است.
33. اگر 2 ساعت بعد از مصرف غذاي گوشتي خربزه بخوريم باعث مي شود كه سمومي كه بر اثر مصرف گوشت و مواد چربي در خون و سلولهاي بدن ايجاد شده خنثي و دفع مي‎شوند.
34. امام رضا فرموده‌اند: خوردن خربزه ناشتا موجب قولنج مي‌شود.
35. خوردن خربزه باعث از بين رفتن سياهي صورت مي‌شود.
36. ضماد خربزه براي تسكين ورم و درد چشم و ورم‌هاي سخت نافع است.
37. تخم بو داده خربزه باعث زياد شدن ميل جنسي در آقايان مي‌شود.

38. خوردن خربزه موجب نشاط و فعاليت اعصاب مي‌شود.

39. خربزه انسان را از جذام در امان مي‌دارد.
40. خربزه داراي ويتامين ‌A ، B1 ، B2 ، B6 و ويتامين C است.
41. خوردن خربزه باعث مي‌شود كه دردهاي پنهان آشكار شوند.