نارنج
استفراغ - اختلالات عصبي - زيادي صفرا - تپش قلب - ضد تشنج - صفرابر - عقرب زدگي - سكسكه – طحال - قند خون -فشار خون - سردرد- تقويت كنندة قلب - تقويت كنندة اشتها - سنگ كليه و مثانه - بي‌خوابي - منافذ پوست – سرگيجه - ترشي معده - وبا - بواسير - رفع غم و افسردگي و...

1. براي درمان استفراغ پوست خشك نارنج را كوبيده با عسل مخلوط، ميل كنيد.
2. دم كردة بهار نارنج كه همان گل نارنج است براي اختلالات عصبي مفيد مي‎باشد.
3. براي سردردي كه در اثر زيادي صفرا باشد مي توان از شربت نارنج استفاده كرد.
4. كساني كه تپش قلب دارند از اين نسخه استفاده كنند: سنبل الطيب يك گرم + ليموي عماني يك عدد + بهار نارنج 2 گرم + گل گاوزبان 3 گرم در يك قوري دم كرده روزي 3 فنجان ميل شود.
5. براي از بين بردن كرم، پوست خشك شده نارنج را كوبيده مخلوط با آب گرم ميل شود. همچنين مرباي خلال پوست نارنج ضدكرم است (صبح ناشتا).
6. جوشاندة برگ درخت نارنج براي اختلالات كبدي مفيد است.
7. دم كردة برگ نارنج ضدعفوني كننده، ضد تشنج و صفرابر مي‌باشد.
8. كساني را كه عقرب زده است تخم نارنج 4 گرم + تخم ليمو ترش 4 گرم كوبيده به عقرب گزيده بدهيد.
9. دم كردة بهار نارنج براي رفع سكسكه به كار مي‌رود.
10. كساني كه طحال آنها بزرگ شده است به مدت يك هفته روزي 60 گرم عرق بهار نارنج ميل كنند.
11. كساني كه قند خون دارند نارنج را به عنوان چاشني در تمام برنامه‌هاي غذايي خود قرار دهند.
12. نارنج براي بيماران قلبي مفيد است.
13. كساني كه دچار تورم گلو و حلق شده‌اند آب نارنج را غرغره كنند.
14. كساني كه فشار خون دارند نارنج را در برنامه غذايي خود بگذارند.
15. خوردن زياد نارنج كبد را ضعيف مي‌كند مخصوصاً اگر ناشتا خورده شود.
16. براي جلوگيري از سردرد پوست نارنج را در سركه خيس نموده صاف كنيد از محلول به شقيقه‌ها بماليد.
17. براي زايمان آسان در چاشني غذاي خود نارنج را قرار دهيد.
18. كساني كه در هواي كثيف دچار خفقان مي‌شوند از نارنج استفاده كنند.
19. عرق بهار نارنج مقوي جسم و روح است.
20. عرق بهار نارنج تقويت كنندة قلب است.
21. عرق بهار نارنج تقويت كنندة اشتها است.
22. براي استخراج سنگ كليه و مثانه و خرد كردن آن از عرق بهار نارنج + آب كرفس به طور مساوي در يك استكان حل و ميل شود.
23. براي باز شدن عادت ماهانه خانمها عرق بهار نارنج را با پنبه آغشته نموده استعمال كنند.
24. زيادي در خوردن عرق نارنج بي‌خوابي ايجاد مي كند.
25. عرق بهار نارنج زود فاسد مي‌شود بهتر است دور از نور نگهداري شود.
26. بودن بهارنارنج در كمد لباس مانع بيد زدن لباسها مي‌شود.
27. براي اوريون آب نارنج و سركه با غوره را به طور مساوي مخلوط نموده و بر روي برآمدگي بماليد. بهتر است خوراك بيمار شيربرنج باشد و از غذاهاي سرخ كردني پرهيز شود.
28. آب بهار نارنج باعث بسته شدن منافذ پوست مي‌گردد.
29. آب نارنج تب را پايين مي‌آورد.
30. براي سردردهايي كه علامت مشخصي ندارند مي‌توان از آب نارنج استفاده كرد.
31. براي سرگيجه‌ها از شربت بهار نارنج استفاده شود.
32. براي رفع ترشي معده غذاي خود را همراه نارنج بخوريد.
33. كساني كه دچار بيماري وبا شده‌اند سعي كنند برگ و پوست نارنج را استشمام (بو) كنند.
34. آب نارنج همراه شكر كم كنندة كلسترول خون است.
35. غليظ بودن خون توسط آب بهار نارنج همراه شكر درمان مي‌گردد.
36. صورت‌هايي كه جوش دارند آب نارنج با كمي عرق آويشن مخلوط نموده صورت را بشويند. و يا اينكه گل ختمي را در آب جوش ريخته و سپس صاف نموده با آب نارنج مخلوط نموده صورت را بشويند.
37. براي درمان قلنج از دم كردة بهار نارنج 10 گرم در 250 سي‌سي آب دم كرده با عسل شيرين كنند روزي سه فنجان بخورند.
38. كساني كه يبوست دارند آب بهار نارنج را همراه عسل شيرين كنند و بخورند.

39. براي جلوگيري از خونريزي بواسير نارنج را در برنامه غذايي خود قرار دهيد.
40. كساني كه مي‌خواهند موي نرم داشته باشند ميوه نارنج را پخته له نموده روي سر بمالند.
41. عرق بهار نارنج براي رفع غم و افسردگي مفيد است.

42. مخلوطي از پوست نارنج و پوست سبز گردو را با آب جوشانده سپس بعد از شستشوي سر موها را ماساژ دهيد. اين محلول تقويت كننده مو مي باشد. مقدار 2 قاشق پوست گردو + 4 قاشق پوست خرد شده نارنج.
43. نارنج داراي ويتامين ‌B و C و D مي‌باشد.