آیا میدانید؟ وی بی ایران نخستین مرجع رایگان وی بی است ؟

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • other
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :(230):
  (230)
  (230)
 • :chadorm:
  Chadorm
  Chadorm
 • :imsorry:
  Imsorry
  Imsorry
 • :setareha:
  Setareha
  Setareha
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :areee:
  Areee
  Areee
 • :nishbaz:
  Nishbaz
  Nishbaz
 • :8dbf04f9d3da198e934
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
 • :eybnadare:
  Eybnadare
  Eybnadare
 • :khanmoodas:
  Khanmoodas
  Khanmoodas
 • :(229):
  (229)
  (229)
 • :chador:
  Chador
  Chador
 • :heykhoda:
  Heykhoda
  Heykhoda
 • :rose4u:
  Rose4u
  Rose4u
 • :1302863661_000:
  1302863661 000
  1302863661 000
 • :nini:
  Nini
  Nini
 • :4u:
  4u
  4u
 • :eshghdokh:
  Eshghdokh
  Eshghdokh
 • :khandokht:
  Khandokht
  Khandokht
 • :__zereshk__:
  Zereshk
  Zereshk
 • :(214):
  (214)
  (214)
 • :booss:
  Booss
  Booss
 • :heeey:
  Heeey
  Heeey
 • :rakhtekhab:
  Rakhtekhab
  Rakhtekhab
 • :210019_ndsht6wrzwgn
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
 • :nazi:
  Nazi
  Nazi
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :doosti:
  Doosti
  Doosti
 • :khandemoo:
  Khandemoo
  Khandemoo
 • :zabunkotak:
  Zabunkotak
  Zabunkotak
 • :(208):
  (208)
  (208)
 • :bolandgoo:
  Bolandgoo
  Bolandgoo
 • :hayhay:
  Hayhay
  Hayhay
 • :raghss2:
  Raghss2
  Raghss2
 • :2342:
  2342
  2342
 • :mokhlesimdarbast:
  Mokhlesimdarbast
  Mokhlesimdarbast
 • :-2-43-:
  2 43
  2 43
 • :doostetdaram:
  Doostetdaram
  Doostetdaram
 • :khandeee:
  Khandeee
  Khandeee
 • :zaarzaar:
  Zaarzaar
  Zaarzaar
 • :(207):
  (207)
  (207)
 • :bitarbiat:
  Bitarbiat
  Bitarbiat
 • :hahaha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :pook:
  Pook
  Pook
 • :999:
  999
  999
 • :mer30:
  Mer30
  Mer30
 • :(431):
  (431)
  (431)
 • :dokhibaz:
  Dokhibaz
  Dokhibaz
 • :khaketim:
  Khaketim
  Khaketim
 • :yeees:
  Yeees
  Yeees
 • :(206):
  (206)
  (206)
 • :biasetare:
  Biasetare
  Biasetare
 • :gol4u:
  Gol4u
  Gol4u
 • :pakdeli (9):
  Pakdeli (9)
  Pakdeli (9)
 • :0453:
  0453
  0453
 • :mach:
  Mach
  Mach
 • :(394):
  (394)
  (394)
 • :dava:
  Dava
  Dava
 • :khaabb:
  Khaabb
  Khaabb
 • :vardane:
  Vardane
  Vardane
 • :(143):
  (143)
  (143)
 • :biaberim:
  Biaberim
  Biaberim
 • :pakdeli (8):
  Pakdeli (8)
  Pakdeli (8)
 • :157fs409479:
  157fs409479
  157fs409479
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :maach:
  Maach
  Maach
 • :(385):
  (385)
  (385)
 • :dasdas:
  Dasdas
  Dasdas
 • :khaab:
  Khaab
  Khaab
 • :toomokh:
  Toomokh
  Toomokh
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :barrrgh:
  Barrrgh
  Barrrgh
 • :pakdeli (7):
  Pakdeli (7)
  Pakdeli (7)
 • :99:
  99
  99
 • :giverose:
  Giverose
  Giverose
 • :lov:
  Lov
  Lov
 • :(318):
  (318)
  (318)
 • :daeva2:
  Daeva2
  Daeva2
 • :kh:
  Kh
  Kh
 • :shohar:
  Shohar
  Shohar
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :babay:
  Babay
  Babay
 • :pakdeli (6):
  Pakdeli (6)
  Pakdeli (6)
 • :96:
  96
  96
 • :ghalbha:
  Ghalbha
  Ghalbha
 • :loos:
  Loos
  Loos
 • :(304):
  (304)
  (304)
 • :daeva:
  Daeva
  Daeva
 • :jingil:
  Jingil
  Jingil
 • :shaakh:
  Shaakh
  Shaakh
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :atishghalb:
  Atishghalb
  Atishghalb
 • :pakdeli (2):
  Pakdeli (2)
  Pakdeli (2)
 • :69:
  69
  69
 • :fekrii:
  Fekrii
  Fekrii
 • :kol:
  Kol
  Kol
 • :(268):
  (268)
  (268)
 • :crykiss:
  Crykiss
  Crykiss
 • :jaaroob:
  Jaaroob
  Jaaroob
 • :shaad:
  Shaad
  Shaad
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :asease:
  Asease
  Asease
 • :okey:
  Okey
  Okey
 • :011 (126):
  011 (126)
  011 (126)
 • :faraar:
  Faraar
  Faraar
 • terol
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (31):
  Teroool (31)
  Teroool (31)
 • :teroool (19):
  Teroool (19)
  Teroool (19)
 • :teroool (8):
  Teroool (8)
  Teroool (8)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (29):
  Teroool (29)
  Teroool (29)
 • :teroool (18):
  Teroool (18)
  Teroool (18)
 • :teroool (7):
  Teroool (7)
  Teroool (7)
 • :teroool (28):
  Teroool (28)
  Teroool (28)
 • :teroool (17):
  Teroool (17)
  Teroool (17)
 • :teroool (6):
  Teroool (6)
  Teroool (6)
 • :teroool (27):
  Teroool (27)
  Teroool (27)
 • :teroool (16):
  Teroool (16)
  Teroool (16)
 • :teroool (5):
  Teroool (5)
  Teroool (5)
 • :teroool (26):
  Teroool (26)
  Teroool (26)
 • :teroool (15):
  Teroool (15)
  Teroool (15)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (25):
  Teroool (25)
  Teroool (25)
 • :teroool (14):
  Teroool (14)
  Teroool (14)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (24):
  Teroool (24)
  Teroool (24)
 • :teroool (13):
  Teroool (13)
  Teroool (13)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (23):
  Teroool (23)
  Teroool (23)
 • :teroool (12):
  Teroool (12)
  Teroool (12)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (34):
  Teroool (34)
  Teroool (34)
 • :teroool (22):
  Teroool (22)
  Teroool (22)
 • :teroool (11):
  Teroool (11)
  Teroool (11)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (33):
  Teroool (33)
  Teroool (33)
 • :teroool (21):
  Teroool (21)
  Teroool (21)
 • :teroool (10):
  Teroool (10)
  Teroool (10)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (32):
  Teroool (32)
  Teroool (32)
 • :teroool (20):
  Teroool (20)
  Teroool (20)
 • :teroool (9):
  Teroool (9)
  Teroool (9)
کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن گفتگوی کشاورزان محفوظ می باشد .
قدرت گرفته از ویبولتین
پشتیبانی و هاستینگ : پاکدل هاست
انجمن گفتگوی کشاورزان ایران در آبان ماه 1392 فعالیت خود را آغاز نمود. انجمن گفتگوی کشاورزان ایران مفتخر است که توسط سرورهای پرقدرت پاکدل هاست پشتیبانی می شود.