آیا میدانید؟ وی بی ایران نخستین مرجع رایگان وی بی است ؟

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • other
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :(230):
  (230)
  (230)
 • :chadorm:
  Chadorm
  Chadorm
 • :setareha:
  Setareha
  Setareha
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :areee:
  Areee
  Areee
 • :imsorry:
  Imsorry
  Imsorry
 • :nishbaz:
  Nishbaz
  Nishbaz
 • :8dbf04f9d3da198e934
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
 • :eybnadare:
  Eybnadare
  Eybnadare
 • :khanmoodas:
  Khanmoodas
  Khanmoodas
 • :(229):
  (229)
  (229)
 • :chador:
  Chador
  Chador
 • :rose4u:
  Rose4u
  Rose4u
 • :1302863661_000:
  1302863661 000
  1302863661 000
 • :heykhoda:
  Heykhoda
  Heykhoda
 • :nini:
  Nini
  Nini
 • :4u:
  4u
  4u
 • :eshghdokh:
  Eshghdokh
  Eshghdokh
 • :khandokht:
  Khandokht
  Khandokht
 • :__zereshk__:
  Zereshk
  Zereshk
 • :(214):
  (214)
  (214)
 • :booss:
  Booss
  Booss
 • :rakhtekhab:
  Rakhtekhab
  Rakhtekhab
 • :210019_ndsht6wrzwgn
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
 • :heeey:
  Heeey
  Heeey
 • :nazi:
  Nazi
  Nazi
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :doosti:
  Doosti
  Doosti
 • :khandemoo:
  Khandemoo
  Khandemoo
 • :zabunkotak:
  Zabunkotak
  Zabunkotak
 • :(208):
  (208)
  (208)
 • :bolandgoo:
  Bolandgoo
  Bolandgoo
 • :raghss2:
  Raghss2
  Raghss2
 • :2342:
  2342
  2342
 • :hayhay:
  Hayhay
  Hayhay
 • :mokhlesimdarbast:
  Mokhlesimdarbast
  Mokhlesimdarbast
 • :-2-43-:
  2 43
  2 43
 • :doostetdaram:
  Doostetdaram
  Doostetdaram
 • :khandeee:
  Khandeee
  Khandeee
 • :zaarzaar:
  Zaarzaar
  Zaarzaar
 • :(207):
  (207)
  (207)
 • :bitarbiat:
  Bitarbiat
  Bitarbiat
 • :pook:
  Pook
  Pook
 • :999:
  999
  999
 • :hahaha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :mer30:
  Mer30
  Mer30
 • :(431):
  (431)
  (431)
 • :dokhibaz:
  Dokhibaz
  Dokhibaz
 • :khaketim:
  Khaketim
  Khaketim
 • :yeees:
  Yeees
  Yeees
 • :(206):
  (206)
  (206)
 • :biasetare:
  Biasetare
  Biasetare
 • :pakdeli (9):
  Pakdeli (9)
  Pakdeli (9)
 • :0453:
  0453
  0453
 • :gol4u:
  Gol4u
  Gol4u
 • :mach:
  Mach
  Mach
 • :(394):
  (394)
  (394)
 • :dava:
  Dava
  Dava
 • :khaabb:
  Khaabb
  Khaabb
 • :vardane:
  Vardane
  Vardane
 • :(143):
  (143)
  (143)
 • :biaberim:
  Biaberim
  Biaberim
 • :pakdeli (8):
  Pakdeli (8)
  Pakdeli (8)
 • :157fs409479:
  157fs409479
  157fs409479
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :maach:
  Maach
  Maach
 • :(385):
  (385)
  (385)
 • :dasdas:
  Dasdas
  Dasdas
 • :khaab:
  Khaab
  Khaab
 • :toomokh:
  Toomokh
  Toomokh
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :barrrgh:
  Barrrgh
  Barrrgh
 • :pakdeli (7):
  Pakdeli (7)
  Pakdeli (7)
 • :99:
  99
  99
 • :giverose:
  Giverose
  Giverose
 • :lov:
  Lov
  Lov
 • :(318):
  (318)
  (318)
 • :daeva2:
  Daeva2
  Daeva2
 • :shohar:
  Shohar
  Shohar
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :babay:
  Babay
  Babay
 • :kh:
  Kh
  Kh
 • :pakdeli (6):
  Pakdeli (6)
  Pakdeli (6)
 • :96:
  96
  96
 • :ghalbha:
  Ghalbha
  Ghalbha
 • :loos:
  Loos
  Loos
 • :(304):
  (304)
  (304)
 • :daeva:
  Daeva
  Daeva
 • :shaakh:
  Shaakh
  Shaakh
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :atishghalb:
  Atishghalb
  Atishghalb
 • :jingil:
  Jingil
  Jingil
 • :pakdeli (2):
  Pakdeli (2)
  Pakdeli (2)
 • :69:
  69
  69
 • :fekrii:
  Fekrii
  Fekrii
 • :kol:
  Kol
  Kol
 • :(268):
  (268)
  (268)
 • :crykiss:
  Crykiss
  Crykiss
 • :shaad:
  Shaad
  Shaad
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :asease:
  Asease
  Asease
 • :jaaroob:
  Jaaroob
  Jaaroob
 • :okey:
  Okey
  Okey
 • :011 (126):
  011 (126)
  011 (126)
 • :faraar:
  Faraar
  Faraar
 • terol
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (31):
  Teroool (31)
  Teroool (31)
 • :teroool (19):
  Teroool (19)
  Teroool (19)
 • :teroool (8):
  Teroool (8)
  Teroool (8)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (29):
  Teroool (29)
  Teroool (29)
 • :teroool (18):
  Teroool (18)
  Teroool (18)
 • :teroool (7):
  Teroool (7)
  Teroool (7)
 • :teroool (28):
  Teroool (28)
  Teroool (28)
 • :teroool (17):
  Teroool (17)
  Teroool (17)
 • :teroool (6):
  Teroool (6)
  Teroool (6)
 • :teroool (27):
  Teroool (27)
  Teroool (27)
 • :teroool (16):
  Teroool (16)
  Teroool (16)
 • :teroool (5):
  Teroool (5)
  Teroool (5)
 • :teroool (26):
  Teroool (26)
  Teroool (26)
 • :teroool (15):
  Teroool (15)
  Teroool (15)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (25):
  Teroool (25)
  Teroool (25)
 • :teroool (14):
  Teroool (14)
  Teroool (14)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (24):
  Teroool (24)
  Teroool (24)
 • :teroool (13):
  Teroool (13)
  Teroool (13)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (23):
  Teroool (23)
  Teroool (23)
 • :teroool (12):
  Teroool (12)
  Teroool (12)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (34):
  Teroool (34)
  Teroool (34)
 • :teroool (22):
  Teroool (22)
  Teroool (22)
 • :teroool (11):
  Teroool (11)
  Teroool (11)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (33):
  Teroool (33)
  Teroool (33)
 • :teroool (21):
  Teroool (21)
  Teroool (21)
 • :teroool (10):
  Teroool (10)
  Teroool (10)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (32):
  Teroool (32)
  Teroool (32)
 • :teroool (20):
  Teroool (20)
  Teroool (20)
 • :teroool (9):
  Teroool (9)
  Teroool (9)
کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن گفتگوی کشاورزان محفوظ می باشد .
قدرت گرفته از ویبولتین
پشتیبانی و هاستینگ : پاکدل هاست
انجمن گفتگوی کشاورزان ایران در آبان ماه 1392 فعالیت خود را آغاز نمود. انجمن گفتگوی کشاورزان ایران مفتخر است که توسط سرورهای پرقدرت پاکدل هاست پشتیبانی می شود.