آیا میدانید؟ پاکدل هاست فقط سرویس اختصاصی دارد.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • other
 • :rakhtekhab:
  Rakhtekhab
  Rakhtekhab
 • :210019_ndsht6wrzwgn
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
 • :heeey:
  Heeey
  Heeey
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :doosti:
  Doosti
  Doosti
 • :nazi:
  Nazi
  Nazi
 • :zabunkotak:
  Zabunkotak
  Zabunkotak
 • :(208):
  (208)
  (208)
 • :bolandgoo:
  Bolandgoo
  Bolandgoo
 • :khandemoo:
  Khandemoo
  Khandemoo
 • :raghss2:
  Raghss2
  Raghss2
 • :2342:
  2342
  2342
 • :hayhay:
  Hayhay
  Hayhay
 • :-2-43-:
  2 43
  2 43
 • :doostetdaram:
  Doostetdaram
  Doostetdaram
 • :mokhlesimdarbast:
  Mokhlesimdarbast
  Mokhlesimdarbast
 • :zaarzaar:
  Zaarzaar
  Zaarzaar
 • :(207):
  (207)
  (207)
 • :bitarbiat:
  Bitarbiat
  Bitarbiat
 • :khandeee:
  Khandeee
  Khandeee
 • :pook:
  Pook
  Pook
 • :999:
  999
  999
 • :hahaha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :(431):
  (431)
  (431)
 • :dokhibaz:
  Dokhibaz
  Dokhibaz
 • :mer30:
  Mer30
  Mer30
 • :yeees:
  Yeees
  Yeees
 • :(206):
  (206)
  (206)
 • :biasetare:
  Biasetare
  Biasetare
 • :khaketim:
  Khaketim
  Khaketim
 • :pakdeli (9):
  Pakdeli (9)
  Pakdeli (9)
 • :0453:
  0453
  0453
 • :gol4u:
  Gol4u
  Gol4u
 • :(394):
  (394)
  (394)
 • :dava:
  Dava
  Dava
 • :mach:
  Mach
  Mach
 • :vardane:
  Vardane
  Vardane
 • :(143):
  (143)
  (143)
 • :biaberim:
  Biaberim
  Biaberim
 • :khaabb:
  Khaabb
  Khaabb
 • :157fs409479:
  157fs409479
  157fs409479
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pakdeli (8):
  Pakdeli (8)
  Pakdeli (8)
 • :(385):
  (385)
  (385)
 • :dasdas:
  Dasdas
  Dasdas
 • :maach:
  Maach
  Maach
 • :toomokh:
  Toomokh
  Toomokh
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :barrrgh:
  Barrrgh
  Barrrgh
 • :khaab:
  Khaab
  Khaab
 • :99:
  99
  99
 • :giverose:
  Giverose
  Giverose
 • :pakdeli (7):
  Pakdeli (7)
  Pakdeli (7)
 • :(318):
  (318)
  (318)
 • :daeva2:
  Daeva2
  Daeva2
 • :lov:
  Lov
  Lov
 • :shohar:
  Shohar
  Shohar
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :babay:
  Babay
  Babay
 • :kh:
  Kh
  Kh
 • :96:
  96
  96
 • :ghalbha:
  Ghalbha
  Ghalbha
 • :pakdeli (6):
  Pakdeli (6)
  Pakdeli (6)
 • :(304):
  (304)
  (304)
 • :daeva:
  Daeva
  Daeva
 • :loos:
  Loos
  Loos
 • :shaakh:
  Shaakh
  Shaakh
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :atishghalb:
  Atishghalb
  Atishghalb
 • :jingil:
  Jingil
  Jingil
 • :69:
  69
  69
 • :fekrii:
  Fekrii
  Fekrii
 • :pakdeli (2):
  Pakdeli (2)
  Pakdeli (2)
 • :(268):
  (268)
  (268)
 • :crykiss:
  Crykiss
  Crykiss
 • :kol:
  Kol
  Kol
 • :shaad:
  Shaad
  Shaad
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :asease:
  Asease
  Asease
 • :jaaroob:
  Jaaroob
  Jaaroob
 • :011 (126):
  011 (126)
  011 (126)
 • :faraar:
  Faraar
  Faraar
 • :okey:
  Okey
  Okey
 • :(230):
  (230)
  (230)
 • :chadorm:
  Chadorm
  Chadorm
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :setareha:
  Setareha
  Setareha
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :areee:
  Areee
  Areee
 • :imsorry:
  Imsorry
  Imsorry
 • :8dbf04f9d3da198e934
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
 • :eybnadare:
  Eybnadare
  Eybnadare
 • :nishbaz:
  Nishbaz
  Nishbaz
 • :(229):
  (229)
  (229)
 • :chador:
  Chador
  Chador
 • :khanmoodas:
  Khanmoodas
  Khanmoodas
 • :rose4u:
  Rose4u
  Rose4u
 • :1302863661_000:
  1302863661 000
  1302863661 000
 • :heykhoda:
  Heykhoda
  Heykhoda
 • :4u:
  4u
  4u
 • :eshghdokh:
  Eshghdokh
  Eshghdokh
 • :nini:
  Nini
  Nini
 • :__zereshk__:
  Zereshk
  Zereshk
 • :(214):
  (214)
  (214)
 • :booss:
  Booss
  Booss
 • :khandokht:
  Khandokht
  Khandokht
 • terol
 • :teroool (17):
  Teroool (17)
  Teroool (17)
 • :teroool (6):
  Teroool (6)
  Teroool (6)
 • :teroool (27):
  Teroool (27)
  Teroool (27)
 • :teroool (16):
  Teroool (16)
  Teroool (16)
 • :teroool (5):
  Teroool (5)
  Teroool (5)
 • :teroool (26):
  Teroool (26)
  Teroool (26)
 • :teroool (15):
  Teroool (15)
  Teroool (15)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (25):
  Teroool (25)
  Teroool (25)
 • :teroool (14):
  Teroool (14)
  Teroool (14)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (24):
  Teroool (24)
  Teroool (24)
 • :teroool (13):
  Teroool (13)
  Teroool (13)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (23):
  Teroool (23)
  Teroool (23)
 • :teroool (12):
  Teroool (12)
  Teroool (12)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (34):
  Teroool (34)
  Teroool (34)
 • :teroool (22):
  Teroool (22)
  Teroool (22)
 • :teroool (11):
  Teroool (11)
  Teroool (11)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (33):
  Teroool (33)
  Teroool (33)
 • :teroool (21):
  Teroool (21)
  Teroool (21)
 • :teroool (10):
  Teroool (10)
  Teroool (10)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (32):
  Teroool (32)
  Teroool (32)
 • :teroool (20):
  Teroool (20)
  Teroool (20)
 • :teroool (9):
  Teroool (9)
  Teroool (9)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (31):
  Teroool (31)
  Teroool (31)
 • :teroool (19):
  Teroool (19)
  Teroool (19)
 • :teroool (8):
  Teroool (8)
  Teroool (8)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (29):
  Teroool (29)
  Teroool (29)
 • :teroool (18):
  Teroool (18)
  Teroool (18)
 • :teroool (7):
  Teroool (7)
  Teroool (7)
 • :teroool (28):
  Teroool (28)
  Teroool (28)
کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن گفتگوی کشاورزان محفوظ می باشد .
پشتیبانی و هاستینگ : پاکدل هاست
انجمن گفتگوی کشاورزان ایران در آبان ماه 1392 فعالیت خود را آغاز نمود. انجمن گفتگوی کشاورزان ایران مفتخر است که توسط سرورهای پرقدرت پاکدل هاست پشتیبانی می شود.