آیا میدانید؟ وی بی ایران نخستین مرجع رایگان وی بی است ؟

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • other
 • :mach:
  Mach
  Mach
 • :(394):
  (394)
  (394)
 • :dava:
  Dava
  Dava
 • :vardane:
  Vardane
  Vardane
 • :(143):
  (143)
  (143)
 • :biaberim:
  Biaberim
  Biaberim
 • :khaabb:
  Khaabb
  Khaabb
 • :pakdeli (8):
  Pakdeli (8)
  Pakdeli (8)
 • :157fs409479:
  157fs409479
  157fs409479
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :maach:
  Maach
  Maach
 • :(385):
  (385)
  (385)
 • :dasdas:
  Dasdas
  Dasdas
 • :toomokh:
  Toomokh
  Toomokh
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :barrrgh:
  Barrrgh
  Barrrgh
 • :khaab:
  Khaab
  Khaab
 • :pakdeli (7):
  Pakdeli (7)
  Pakdeli (7)
 • :99:
  99
  99
 • :giverose:
  Giverose
  Giverose
 • :lov:
  Lov
  Lov
 • :(318):
  (318)
  (318)
 • :daeva2:
  Daeva2
  Daeva2
 • :shohar:
  Shohar
  Shohar
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :babay:
  Babay
  Babay
 • :kh:
  Kh
  Kh
 • :pakdeli (6):
  Pakdeli (6)
  Pakdeli (6)
 • :96:
  96
  96
 • :ghalbha:
  Ghalbha
  Ghalbha
 • :loos:
  Loos
  Loos
 • :(304):
  (304)
  (304)
 • :daeva:
  Daeva
  Daeva
 • :shaakh:
  Shaakh
  Shaakh
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :atishghalb:
  Atishghalb
  Atishghalb
 • :jingil:
  Jingil
  Jingil
 • :pakdeli (2):
  Pakdeli (2)
  Pakdeli (2)
 • :69:
  69
  69
 • :fekrii:
  Fekrii
  Fekrii
 • :(268):
  (268)
  (268)
 • :crykiss:
  Crykiss
  Crykiss
 • :kol:
  Kol
  Kol
 • :shaad:
  Shaad
  Shaad
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :asease:
  Asease
  Asease
 • :jaaroob:
  Jaaroob
  Jaaroob
 • :okey:
  Okey
  Okey
 • :011 (126):
  011 (126)
  011 (126)
 • :faraar:
  Faraar
  Faraar
 • :(230):
  (230)
  (230)
 • :chadorm:
  Chadorm
  Chadorm
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :setareha:
  Setareha
  Setareha
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :areee:
  Areee
  Areee
 • :imsorry:
  Imsorry
  Imsorry
 • :nishbaz:
  Nishbaz
  Nishbaz
 • :8dbf04f9d3da198e934
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
 • :eybnadare:
  Eybnadare
  Eybnadare
 • :(229):
  (229)
  (229)
 • :chador:
  Chador
  Chador
 • :khanmoodas:
  Khanmoodas
  Khanmoodas
 • :rose4u:
  Rose4u
  Rose4u
 • :1302863661_000:
  1302863661 000
  1302863661 000
 • :heykhoda:
  Heykhoda
  Heykhoda
 • :nini:
  Nini
  Nini
 • :4u:
  4u
  4u
 • :eshghdokh:
  Eshghdokh
  Eshghdokh
 • :__zereshk__:
  Zereshk
  Zereshk
 • :(214):
  (214)
  (214)
 • :booss:
  Booss
  Booss
 • :khandokht:
  Khandokht
  Khandokht
 • :rakhtekhab:
  Rakhtekhab
  Rakhtekhab
 • :210019_ndsht6wrzwgn
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
 • :heeey:
  Heeey
  Heeey
 • :nazi:
  Nazi
  Nazi
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :doosti:
  Doosti
  Doosti
 • :zabunkotak:
  Zabunkotak
  Zabunkotak
 • :(208):
  (208)
  (208)
 • :bolandgoo:
  Bolandgoo
  Bolandgoo
 • :khandemoo:
  Khandemoo
  Khandemoo
 • :raghss2:
  Raghss2
  Raghss2
 • :2342:
  2342
  2342
 • :hayhay:
  Hayhay
  Hayhay
 • :mokhlesimdarbast:
  Mokhlesimdarbast
  Mokhlesimdarbast
 • :-2-43-:
  2 43
  2 43
 • :doostetdaram:
  Doostetdaram
  Doostetdaram
 • :zaarzaar:
  Zaarzaar
  Zaarzaar
 • :(207):
  (207)
  (207)
 • :bitarbiat:
  Bitarbiat
  Bitarbiat
 • :khandeee:
  Khandeee
  Khandeee
 • :pook:
  Pook
  Pook
 • :999:
  999
  999
 • :hahaha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :mer30:
  Mer30
  Mer30
 • :(431):
  (431)
  (431)
 • :dokhibaz:
  Dokhibaz
  Dokhibaz
 • :yeees:
  Yeees
  Yeees
 • :(206):
  (206)
  (206)
 • :biasetare:
  Biasetare
  Biasetare
 • :khaketim:
  Khaketim
  Khaketim
 • :pakdeli (9):
  Pakdeli (9)
  Pakdeli (9)
 • :0453:
  0453
  0453
 • :gol4u:
  Gol4u
  Gol4u
 • terol
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (24):
  Teroool (24)
  Teroool (24)
 • :teroool (13):
  Teroool (13)
  Teroool (13)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (23):
  Teroool (23)
  Teroool (23)
 • :teroool (12):
  Teroool (12)
  Teroool (12)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (34):
  Teroool (34)
  Teroool (34)
 • :teroool (22):
  Teroool (22)
  Teroool (22)
 • :teroool (11):
  Teroool (11)
  Teroool (11)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (33):
  Teroool (33)
  Teroool (33)
 • :teroool (21):
  Teroool (21)
  Teroool (21)
 • :teroool (10):
  Teroool (10)
  Teroool (10)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (32):
  Teroool (32)
  Teroool (32)
 • :teroool (20):
  Teroool (20)
  Teroool (20)
 • :teroool (9):
  Teroool (9)
  Teroool (9)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (31):
  Teroool (31)
  Teroool (31)
 • :teroool (19):
  Teroool (19)
  Teroool (19)
 • :teroool (8):
  Teroool (8)
  Teroool (8)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (29):
  Teroool (29)
  Teroool (29)
 • :teroool (18):
  Teroool (18)
  Teroool (18)
 • :teroool (7):
  Teroool (7)
  Teroool (7)
 • :teroool (28):
  Teroool (28)
  Teroool (28)
 • :teroool (17):
  Teroool (17)
  Teroool (17)
 • :teroool (6):
  Teroool (6)
  Teroool (6)
 • :teroool (27):
  Teroool (27)
  Teroool (27)
 • :teroool (16):
  Teroool (16)
  Teroool (16)
 • :teroool (5):
  Teroool (5)
  Teroool (5)
 • :teroool (26):
  Teroool (26)
  Teroool (26)
 • :teroool (15):
  Teroool (15)
  Teroool (15)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (25):
  Teroool (25)
  Teroool (25)
 • :teroool (14):
  Teroool (14)
  Teroool (14)
کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن گفتگوی کشاورزان محفوظ می باشد .
قدرت گرفته از ویبولتین
پشتیبانی و هاستینگ : پاکدل هاست
انجمن گفتگوی کشاورزان ایران در آبان ماه 1392 فعالیت خود را آغاز نمود. انجمن گفتگوی کشاورزان ایران مفتخر است که توسط سرورهای پرقدرت پاکدل هاست پشتیبانی می شود.