نکات آموزنده و طلایی در مصرف کودها:


1- برای افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی محلول پاشی عناصر اوره ، روی و بر،در بهار پیش از باز شدن غنچه ها توصیه میگردد.


2- در محلول پاشی درختان میوه در فصل خواب،می بایست حداکثر تا 20 روز قبل از تورم جوانه ها متوقف شود. در غیر این صورت محلول پاشی موجب سوختگی درخت می گردد.


3- هرگز کود سولفات روی آبدار را با کود اوره مخلوط ننمایید. مخلوط کود، به صورت خمیر می شود.


4🍎🍎- افزودن اوره به محلول سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات روی، سولفات مس و اسید بوریک هنگام محلول پاشی موجب افزایش کارایی این کودها می گردد.


5- به منظور تعیین مصرف دقیق این کودها مراجعه به نتایج تجزیه خاک، آب و برگ درخت ضروری می باشد.


6- در مزارع و باغاتی که غلظت بر در خاک و آب آبیاری بالا است به مصرف سولفات روی توجه بیشتری مبذول گردد.تحت چنین شرایطی از شدت مسمومیت بر کاسته می شود.


7- مصرف کودهای محتوی بر در مناطق با خاک های شور توصیه نمی گردد.


8🍏🍏- سرعت باد کم باشد و مانع محلول‌پاشی نشود.


9-محلول پاشی اگر در صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود.


10- قبل از مصرف کود مطالب برچسب کود را به دقت مطالعه کنید.


11- حرارت محیط در هنگام محلول‌پاشی پایین تر از 29درجه سانتیگراد می‌باشد.


12🍐🍐- بهتر است پس از محلول‌پاشی، آبیاری باغ و مزرعه انجام گیرد.


13- در هنگام ظهور گل و اوایل دوره تشکیل میوه نباید این کودها را محلول پاشی کرد.


14-هنگام تهیه محلول کود را به آب اضافه کنید.


15- در هنگام محلول‌پاشی رطوبت نسبی هوا بالاتر از 70درصد باشد.
🥑🥑
16_ پی اچ محلولهای تهیه شده در محدوده بین 8-6 باشد.
.
17-محلول پاشی در فصل بهار مواد غذایی را مستقیماً و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می دهد.


♻️همچنین محلول پاشی در فصل پاییز باعث ذخیره شدن مواد غذایی در گیاه برای شروع فصل بعدی می شود.