غذا و تغذیه بی شک مهمترین موضوع مورد بحث دنیای امروز را تشکیل می دهد. ازدیاد روزافزون جمعیت و کوشش برای فراهم کردن احتیاجات غذایی نسل آینده الزاماَ تلاش پی گیری را در زمینه های مختلف کشاورزی، دامپروری و علوم وابسته ایجاب می نماید(اکبری، 1376).كمبود خوراك دام دركشور ما یكی از مشكلات عمده و اساسی تولیدات دامی است. افزایش جمعیت باعث افزایش تقاضا برای تولیدات دامی (از جمله گوشت، شیر والیاف) می شود. به علاوه بدلیل موقعیت جغرافیایی ایران(نیمه خشک و خشک) تولید علوفه نسبت به جمعیت دام کافی نیست. بنابراین استفاده بهینه از منابع خوراک غیر متداول و غیر متعارف كه با غذاهای انسان نیز رقابت نمی كنند، جهت تامین خوراک دام ضروری می باشد (ابر قویی وهمكاران، 1386). منابع غذایی غیرمتداول مانند تفاله سیب، تفاله انگور،تفاله مرکبات، تفاله گوجه فرنگی و تفاله زیتون و ... می باشند كه در کشور به فراوانی یافت می شود(ابر قویی وهمكاران، 1386).
پس مانده های كشاورزی بطور عمده شامل بقایای محصولات زراعی و فرآورده های فرعی كارخانجات و صنایع كشاورزی می باشد (1999 (Schroder,. ضایعات محصولات كشاورزی بسیار متنوع بوده و ارزش غذایی بسیار پر دامنه است. انواع كاه ها، تفاله ها، ضایعات كارخانجات، تفاله های كارخانجات روغن كشی، تفاله چغندر قند، تفاله میوه ها و ضایعات كارخانجات كشمش پاك كنی در این گروه قرار می گیرند. مقدار تولید بقایای محصولات كشاورزی رقم قابل ملاحظه ای می باشد. در سال 1980 مقدار تولید كاه در دنیا حدود 3000 میلیون تن و مقدار تولید تفاله انگور در سال 1983 حدود 7 میلیون تن گزارش شده است. سلولز، همی سلولز و لیگنین تركیبات عمده بقایای محصولات كشاورزی می باشند که از نظر تغذیه ای این محصولات ، تنها قسمتی از نیاز روزانه حیوانات نشخوار كننده را تامین می كنند (انگجی، 1384).
استفاده از فرآورده های فرعی و پس مانده های کارخانجات کشت و صنعت می تواند یکی از راهکارهای عملی برای حل مشکلات کمبود خوراک دام باشد. زیرا مطالعات نشان می دهد که این فرآورده ها دارای پتانسیل مناسبی می باشد. اما امکان استفاده بهینه از این منابع خوراکی و تولید مطلوب فرآورده های دامی نیاز به اطلاعات کافی از ارزش تغذیه ای و احیانا محدودیت های موجود در استفاده از این مواد دارد.

بر اساس آمار سازمان خواربار و كشاورزی جهانی در سال 2003 سطح زیر كشت انگور در جهان 7518 هزار هكتار ، میزان تولید 883/60 میلیون تن و عملكرد آن 1/8 تن در هكتار گزارش شده است. در بین كشور های جهان ، اسپانیا از نظر سطح زیر كشت انگور مقام اول ، ایتالیا و فرانسه در مقامهای بعدی قرار دارند (زمردی، 1384). استان آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از 19707 هكتار سطح زیر كشت و 91000 تن تولید انگور از جایگاه ویژه وممتازی در كشور برخوردار بوده و با وجود بیش از 20 كارخانه تولید آبمیوه در استان همه ساله بالغ بر 15000 تن تفاله انگور تولید می شود (اداره كل صنایع و معادن آذر بایجان غربی، 1384) در حالی كه تولید كل تفاله انگور در كشور تقریبا" 50000 تن برآورد شده است