قیمت محصولات پروتئینی و لبنی بلاتکلیف ماند

سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرگزاری فارسی : در پی چندین جلسه تعطیلی ستاد تنظیم بازار بالاخره دوشنبه هفته گذشته قرار شد قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی تعیین شود البته این دستور ستاد تنظیم بازار از هفته‌های گذشته مطرح بود اما به هر دلیلی جلسات تنظیم نمی‌شد و یا این موضوع در دستور جلسه نبود.

نمایندگان صنایع لبنی و اتحادیه دامداران

سایت کشاورزی ایران : هفته گذشته نیز نمایندگان صنایع لبنی و اتحادیه دامداران به جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت شیر و فراورده‌های لبنی و بررسی نهاده‌ها دعوت شدند اما دقیقاً پیش از برگزاری جلسه این موضوع از دستور خارج شد و نمایندگان صنایع لبنی و اتحادیه دامداران را به جلسه ستاد تنظیم بازار راه ندادند. در این جلسه وضعیت نهاده دامداران بررسی شد اما خبری به بیرون درز نیافت.

ستاد تنظیم بازار رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی

پیش از جلسه ستاد تنظیم بازار رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد: لغو قیمت تکلیفی محصولات لبنی و شیر خام در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود و به احتمال زیاد تصویب و ابلاغ خواهد شد.
به گفته باکری،‌منظور از لغو قیمت تکلیفی آزادسازی قیمت نیست بلکه تولیدکنندگان مواد لبنی ضمن اینکه مجاز خواهند بود قیمت فروش را خود تعیین کنند بلکه سازمان حمایت نیز نظارت جدی بر آن خواهد داشت. به هر حال این موضوع هنوز در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی نشده و تصویب یا عدم تصویب آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است.