مدیر جهاد کشاورزی بابلسر گفت: عملیات کشت توت‌فرنگی در بابلسر آغاز شده است.

عملیات کاشت،واکاری و تنک‌کردن مزارع توت فرنگی

سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرگزاری فارس در بابلسر اظهار داشت: عملیات کاشت،واکاری و تنک‌کردن مزارع توت فرنگی در شهرستان بابلسر آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر

امیر خیرالله‌پور افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۵۰ هکتار از زمین‌های زراعت شهرستان به این کشت اختصاص یابد.

رتبه نخست کشت توت فرنگی

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با اعلام اینکه بابلسر رتبه نخست کشت توت فرنگی درسطح استان را دارد، اذعان داشت: زراعت این محصول ضمن ایجاد اشتغال موجب افزایش درآمد برای کشاورزان منطقه در فصول بیکاری می‌شود.
Start planting strawberries in in Babolsar – Strawberries -Strawberry