سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا – مدیر امور بیمه بانک کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: صندوق بیمه کشاورزی استان وابسته به این بانک در سال زراعی ۹۳ – ۹۲ تاکنون ۴۹۲ میلیارد ریال در بخش های زراعت و باغداری غرامت پرداخت کرده است.

صندوق بیمه کشاورزی آذربایجان شرقی ۴۹۲ میلیارد ریال غرامت پرداخت کرد


محمدجعفر مکاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بیشترین پرداختی بیمه مربوط به بخش باغداری ناشی از سرمازدگی است و در این ارتباط ۴۶۳ میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است.
غرامت برای محصولات زراعی همچون گندم، جو، کلزا

وی گفت: در بخش زراعت نیز نزدیک به ۲۸ میلیارد ریال غرامت برای محصولات زراعی همچون گندم، جو، کلزا پرداخت شده است.
بیشترین غرامت به باغات انگور

مکاری اظهار کرد: بیشترین غرامت در این زمینه ۱۶۵ میلیارد ریال و مربوط به باغات انگور ملکان و پس از آن ۸۴میلیارد ریال برای باغات سیب مراغه بوده است.
وی گفت: اکثر عوامل قهری از جمله سرما و یخبندان، خشکسالی، سیل، تگرگ، طوفان، زلزله، گرما و باد گرم و باران های مداوم تحت پوشش این بیمه قرار دارد.

تحت پوشش بیمه محصولات دامی

مکاری اظهارکرد: همچنین در زمینه محصولات دامی علاوه بر عوامل خطر قهری تعدادی از بیماری های داخلی، عمومی و بیماری های عفونی نیز تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
شرکت خدمات بیمه ای دانش آموخته بخش کشاورزی و دامپزشکی

وی یادآوری کرد: در حال حاضر ۲۲۱ دانش آموخته بخش کشاورزی و دامپزشکی در قالب ۲۲ شرکت خدمات بیمه ای با استقرار ۴۵ دفتر اصلی و فرعی در مراکز شهرستان ها و بخش ها مشغول فعالیت در این خصوص هستند.