۱۳ بهمن ۱۳۹۲نائب اول کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفراخیرخود به آلمان برای شرکت در اجلاس غذایی بین المللی گفت:این اجلاس با حضور ۷۰ کشور جهان برگزار شد که وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز حضور داشت. ناصر صالحی نسب در گفتگو با قدس آنلاین با اشاره به جلسه وزیر کشاورزی ایران با آلمان در این سفر افزود:یکی از مباحث مطرح شده محصول پسته ایران بود.
وی با بیان اینکه ازنگاه کشورهای غربی و اروپایی پسته ایران به نوعی قارچ آلوده است،اضافه کرد:باید راهکاری یافت که بتوان این نوع قارچ را که عمدتا بر روی درختچه های پسته است از بین برود.تا محصول را آلوده نکند.
وی در خصوص کاهش تولید پسته ایران در دنیا از ۲۸۰ هزار به ۱۵۰ هزار تن اضافه کرد:باید با اقدامات حمایتی انگیزه تولید در پسته کاران ایران را افزایش داد.از جمله اینکه با استفاده از نهاده ها و دیگر ریز مغزی ها سطح برداشت و کیفیت را افزایش داد.
این عضو مجلس شرایط اقلیمی حاکم بر کشور را از جمله اصلی ترین دلیل کاهش تولید پسته دانست و گفت:شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی ایده آل کشاورزی نبوده است لذا محصولات کشاورزی متاثر از آن شده است .
صالحی یادآورشد:یکی دوبار بارندگی در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی متر آنهم با پراکنش خوب تاثیر گذار نخواهد بود باید فاصله بارندگی ایده آل باشد تا اثر مطلوب خود را داشته باشد.