۳۰ دی ۱۳۹۲

دستورالعمل پرداخت یارانه ۳۰۰ میلیارد تومانی شیر خام به دامداران تنظیم می‌شود
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: دستورالعمل پرداخت اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی به دامداران در وزارت صنعت تنظیم می‌شود. نحوه پرداخت اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی را به دامداران تنظیم می‌کند

سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه آیا نحوه پرداخت اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی مص
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در آذرماه ابلاغ شد قرار است مابه‌التفاوت ۱۱۱۰ تومان قیمت شیر خام تا سقف ۱۳۰۰ تومان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی پرداخت شود.وب هیئت دولت به صنعت شیر مشخص شده است،گفت: وزارت صنعت دستورالعمل نحوه پرداخت اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی را به دامداران تنظیم می‌کند.
قیمت مصوب شیر خام ۱۱۱۰ تومان است که در پی اعتراض دامداران به پایین بودن قیمت تمام شده دولت اخیرا ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب کرده است به بخش صنعت شیر داده شود اما قیمت مصرف کننده افزایش نیابد.
سایت کشاورزی ایران – از رضا باکری سوال شد: آیا این اعتبار باید به دامدار یا کارخانه‌ها داده شود،گفت: مصوبه هیئت وزیران در خصوص چگونگی پرداخت این اعتبار تصریح دارد و این اعتبار باید به دامداران داده شود.

پیش از این بر اساس محاسبه‌ای که انجام شده بود قرار است ۱۹۰ تومان به ازای دریافت یک کیلوگرم شیر خام به دامدار تحویل داده شود.