مهدی بنی اسدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون مقدار پنج هزار تن ذرت از کشاورزان این منطقه تحویل گرفته شده و مقدار سه هزار تن از طریق بورس کالا فروخته شده است لذا تمام تولیدکنندگان استان کرمان می توانند با مراجعه به بورس کالا ذرت مورد نیاز خود را خریداری کنند.
وی تصریح کرد: بیشتر وجه خرید محصول ذرت، پس از فروش در بورس به صورت مستقیم به حساب کشاورزان واریز می شود و مابقی مبلغ فروش در بورس تا قیمت تضمینی کالا توسط دولت به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
مدیر پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: در این راستا برنامه قیمت تضمینی ذرت از کشاورزان شمال استان (شهرستان ارزوئیه) به ازای هر کیلوگرم 10 هزار و 650 ریال تعیین شده و پیش بینی می شود میزان 80 هزار تن ذرت دانه ای از کشاورزان منطقه ارزوئیه خریداری می شود و از طریق بورس کالا بفروش می رسد.
وی افزود: تمام کشاورزان استان کرمان باید از طریق مراکز خدمات جهادکشاورزی اطلاعات سطح زیر کشت و میزان تولید را در سامانه قیمت تضمینی ذرت ثبت کنند تا در زمان تحویل ذرت به ایستگاههای ذرت خشک کنی با مشکل مواجه نشوند.
بنی اسدی اظهار کرد: امکان تحویل گیری ذرت کشاورزانی که اسامی آنان در سامانه ثبت و تائید نشده باشد وجود ندارد.
در راستای اجرای سیاست های دولت در خصوص حمایت از کشاورزان، پشتیبانی امور دام استان کرمان مجری سیاست قیمت تضمینی ذرت دانه ای از کشاورزان است.
ارزوئیه در فاصله 270 کیلومتری جنوب غرب مرکز استان کرمان قرار دارد و منطقه حاصلخیزی برای کشاورزی محصوب می شود.