اقدامات کنترل آفت سفیدبالک در مرکز تهران انجام شد/ اقدامات چقدر موثر بوده؟
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ضمن تشریح اقدامات گسترده اداره فضای سبز برای پیشگیری و کنترل آفت سفید بالک از مهار این حشره در فصل تابستان خبر داد.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین امیر رشیدی با اعلام این خبرگفت: با اجرای اقدامات پیشگیرانه طی دو سال گذشته، آفت سفید بالک در منطقه کنترل شده است.
او گفت: در سال گذشته با انجام پایش های مستمر درخت زیتون به عنوان میزبان دیگر این آفت شناسایی شد و برای کنترل آن اقدامات پیشگیرانه در قالب جمع آوری برگ درختان توت ریخته شده، آبشویی درختان توت با صابون پالیزین و همچنین روغن پاشی درختان زیتون با روغن ولک جهت از بین بردن تخم، پوره و شفیره سفیدبالک در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
رشیدی یادآور شد: در ادامه منطقه ده ضمن فعالیت و همکاری به عنوان یکی از اعضا کارگروه سفیدبالک با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در سال جاری نیز با استمرار پایش در معابر، رفیوژها، بوستان ها، مدارس و محوطه فضای سبز سازمان آتش نشانی و مجتمع های مسکونی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را در چهار مرحله "1-حذف تنه جوش و پا جوش درختان توت (در موارد خاص که آلودگی در سرشاخه ها نسبتا بالا بود، حذف سرشاخه ها و معدوم سازی آن ها)، 2-آبشویی درختان توت با صابون پالیزین، 3-نصب کارت و رول زرد جاذب حشرات، 4-سم پاشی طبق دستورالعمل سازمان با سموم ابرون و موونتو)" اجرا نمود و تاکنون با اقدامات صورت گرفته خوشبختانه آفت سفیدبالک در سطح منطقه تحت کنترل بوده است.
اکنون شهروندان باید پاسخ دهند مشاهدات آنها درباره اثربخش بودن این اقدامات چقدر است.