چرا گاهی کشاورزان از سم پاشی ها نتیجه لازم را نمی گیرند؟


مهم ترین مشکلاتی که باعث می شوند سم اثر نکند یا کم اثر شود:


1- استفاده در دماهای پایین یا بالا
به عنوان مثال بیشتر علف کشهای سیستمیک در دماهای بین 17 تا 30 درجه اثر می کنند. پس بهتر است قبل از سم پاشی به گزارشهای هواشناسی در مورد هوای روزهای آینده توجه داشت.
2. دریچه نازلهای سم پاش نباید باز باشند زیرا سم با فشار زیاد به برگها برخورد کرده و به زمین می ریزد. پس بهتر است که دریچه نازل بسته شود تا سم با قطرات ریز و به صورت مه بر روی برگها بنشیند.
3. استفاده از سم بدون مویان یا سورفکتانت. لازم است از روغنها و سورفکتانت استفاده شود تا سم به طور یکدست کل برگ را خیس نماید و چسبندگی و نفوذ لازم به درون کوتیکول را داشته باشد.
4. استفاده از آبهای ناخالص یا بعضا گل آلود رودخانه ها. بهتر است از آب خالص مانند آب چشمه استفاده کرد که املاح و ذرات کلوییدی کمتری دارند.
5.انجام نشدن سمپاشی در زمان مناسب مبارزه با آفت