روش_تشخيص_قابليت_اختلاط_دو_ ا_چند آفت‌كش_با_يكديگر


بهترين راه تعيين اينكه چه سمومي قادر به اختلاط با يكديگر در مخزن سمپاش مي‌باشند مراجعه به اطلاعات مندرج بر روي برچسب سموم است. اما گاهی بر روی برچسب سموم چنين اطلاعاتي درج نشده است.


در اين موارد با استفاده از يك روش ساده مي توان سمومي را كه از نظر شيميائي و فيزيكي با يكديگر قابل اختلاط هستند را تشخيص داد. در اين روش در يك ليوان شيشه‌اي يا بشر مقدار معيني از سموم و ساير موادي كه لازم است در مخزن سمپاش قرار گيرد ريخته مي‌شود. سپس يك پنجم تا نصف ليوان از ماده حامل (آب) پر شده و مواد را باهم كاملاً مخلوط مي‌نمايند. پس از مخلوط كردن، مخلوط حاصله را به مدت 15- 10 دقيقه در يك مكان ثابت قرار مي‌دهند. اگر بعد از اين مدت مخلوط حاصله دچار رسوب، از هم پاشیدگي اجزا، ژله‌اي شدن و … شد مواد مخلوط شده قابليت اختلاط شدن با يكديگر را ندارند. ولي چنانچه هيچ يك از اين موارد رخ نداد سموم با يكديگر قابل اختلاط مي‌باشند.


در واقع و بیان صحیح جهت اختلاط سموم از نظر فيزيكي اگر دو سم را خواستيم مخلوط كنيم بايد از سم A يك محلول سمي در حد cc 100 و از سم B نيز يك محلول سمي در حد cc 100 سپس از هر محلول AوB به مقدار cc 50 در ظرف شيشه‌اي سومي ريخته و پس از ده دقيقه هر سه محلول سمي را كنار هم قرار مي‌دهيم و موارد زير را بررسي مي‌كنيم :


✅ ظرف حاوي دو سم نبايد گرم شود .


✅ ظرف حاوي دو سم نبايد رسوب كند .


✅ ظرف حاوي دو سم نبايد دو لايه گردد . ( امولسيون شكسته شود )


✅ ظرف حاوي دو سم نبايد داراي ذرات كريستاله باشد .


✅ ظرف حاوي دو سم نبايد تغيير رنگ زياد دهد .
در اختلاط سموم موارد كلي نيز بايد رعايت گردد از جمله اينكه :


1- سموم اسيدي با سموم قليائي مخلوط نگردد .


2- سموم با تركيبات مسي با ساير سموم مخلوط نگردد .


3- سموم با تركيبات گوگردي با ساير سموم مخلوط نگردد .


4- در صورت امكان سموم حشره‌كش با علف كش‌ها مخلوط نگردد.