طالبي
شادابي پوست – بازشدن اشتهاي كودك - چين و چروك صورت - عفونت معده - تقويت قلب – يبوست - زياد شدن شير - امراض خفته – كوچك شدن شكم - نقرس و رماتيسم - باز كنندة عروق - طول عمر – مسلول - كم خوني - ورم روده - سكته قلبي -فشارخون و...

1. طبع آن گرم و تر است.
2. داراي ويتامين Cمي‌باشد.
3. براي شادابي پوست از ماسك طالبي استفاده كنيد بدين صورت كه گوشت طالبي را له كرده و كمي كتيرا با آن مخلوط كرده بصورت ماسك روي صورت بگذاريد.
4. براي از بين بردن چين و چروك صورت گوشت له شده طالبي را با سفيده تخم مرغ مخلوط كرده روي صورت بماليد.
5. براي رفع عفونت معده يك ساعت قبل از نهار طالبي بخوريد.
6. هيچ گاه طالبي را خيلي سرد نخوريد منظور داخل يخچال نگذاريد.
7. خوردن طالبي باعث تقويت قلب مي‌گردد.
8. براي درمان يبوست قبل از غذا از طالبي استفاده كنيد.
9. طالبي داراي ويتامين A ، B و C مي‌باشد و بيش از ده نوع هورمون گياهي و آنزيم دارد.
10. كساني كه سنگ كليه و مثانه دارند به مدت 2 هفته شام خود را به طالبي اختصاص دهند. يعني آهسته و هر يك ربع كمي طالبي ميل كنند.
11. خوردن طالبي باعث زياد شدن شير مي گردد ولي با احتياط كه شير آن براي كودك مسهل نشود.
12. به خاطر وجود راديواكتيو در طالبي براي امراض خفته مفيد بوده و آنها را سركوب مي‌كند.
13. كساني كه مي‌خواهند شكمشان كوچك شود قبل از نهار طالبي بخورند و يك وعدة غذايي شب خود را به طالبي اختصاص دهند.
14. كساني كه مبتلا به نقرس و رماتيسم مي‌باشند سعي كنند در فصل تابستان مقداري طالبي هر روز ميل كنند.
15. وجود پتاسيم در طالبي باز كنندة عروق نيز مي‌باشد.
16. براي رفع حرارت و گرمي مزاج از طالبي در تابستان استفاده كنيد.
17. طالبي يك ميوه خوشمزه براي كودكان مي‌باشد اشتهاي آنها را باز مي‌نمايد و رشدشان را زياد مي‌كند.
18. خوردن نان و طالبي در تابستان باعث طول عمر مي‌شود.
19. كساني كه كم خوني دارند مي‌توانند از طالبي استفاده كنند.
20. طالبي براي افراد مسلول مفيد است و مي‌توانند در تابستان يك وعده غذايي خود را از نان و پنير و طالبي استفاده كنند.
21. كساني كه ورم روده دارند طالبي كمتر ميل كنند.
22. براي چسبندگي پلاكت‌هاي خون مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

23. از سكته قلبي جلوگيري مي‌ كند.

24. كساني كه فشارخون دارند طالبي را در برنامه غذايي خود قرار دهند.
25. همان طور كه مي‎دانيد شكر را سم سفيد مي‎گويند و ما با اضافه كردن شكر به طالبي شايد از خاصيت آن بكاهيم.