انگورفرنگي سياه
ملين- مسكن درد - رماتيسم- نقرس- ورم مفاصل – استفراغ- سنگ كليه – ميگرن- سرفه‌هاي سخت - سياه سرفه - تسكين گلو درد - ورم لوزه – ازدياد گلبول قرمز - رشد استخوان - درد مفاصل - از بين رفتن چين و چروك - نرمي پوست و...

انگور فرنگي سياه درختچه‌اي است شبيه انگور فرنگي معمولي با اين تفاوت كه رنگ آن سياه است.
1. طبع انگور فرنگي سياه سرد و خشك است.
2. ملين است.
3. مسكن درد است.
4. دم كردة برگ آن ادرار آور است.
5. دم كردة برگ‌هاي سرشاخة آن براي تسكين رماتيسم مفيد است و قابض مي‌باشد.
6. از دم كردة برگ آن براي نقرس استفاده مي‌شود.
7. براي درمان ورم مفاصل باز مي‎توان از دم كردة برگ آن استفاده كرد.
8. براي درمان استفراغ (قي كردن) مانند شماره 7 عمل كنيد.
9. دم كردة برگ آن براي سنگ كليه بي‌تأثير نمي‌باشد.
10. كساني كه ميگرن دارند روزي 3 فنجان از دم كردة برگ آن ميل كرده و شقيقه‌ها را كمپرس نمايند.
11. براي سرفه‌هاي سخت و سياه سرفه 5 تا 10 گرم برگ خشك شده در يك ليوان آب جوش دم كرده ، روزي 3 فنجان ميل شود.
12. جوشاندة برگ آن به صورت غرغره باعث تسكين گلو درد و ورم لوزه مي‌شود.
13. كساني كه لثه‌هاي آنها خونريزي دارد از جوشاندة برگ آن مزمزه كنند.
14. عصارة انگور فرنگي سياه براي عفونت‌هاي معده و روده مفيد مي‌باشد.
15. انگور فرنگي سياه 3 برابر پرتقال ويتامين ث دارد.
16. باعث ازدياد گلبول قرمز و رشد استخوان مي‌شود.
17. ضدعفونت و تورم است.

18. مقاومت بدن را زياد مي‌كند.
19. از دم كردة برگ آن 30 گرم در يك ليتر آب براي تقويت غدة فوق كليوي مي‌توان استفاده كرد.
20. دم كردة جوانه اين گياه براي درد مفاصل مفيد است. 5 گرم در 150 سي سي آب.

21. كرم انگور فرنگي باعث از بين رفتن چين و چروك و نرمي پوست مي‌شود.
22. كرم انگور فرنگي از افتادگي و شل شدن پوست جلوگيري مي‌كند.
طرز تهيه كرم انگور فرنگي : عصارة انگور فرنگي 30 گرم + روغن بادام تلخ 20 گرم + آب نارنج 20 گرم + عسل 20 گرم + اوسرين 100 گرم . اوسرين را در يك ظرف ريخته و بقيه مواد را جداگانه با هم مخلوط مي‌كنيم. در حاليكه اوسرين را آهسته هم مي‌زنيم كم كم محلول را به آن اضافه مي‌كنيم تا كرم مورد نظر بدست آيد. اين كرم را در يخچال نگهداري كنيد.