توت سفيد
ملين – مدر- پاك كنندة خون - تقويت كنندة قوة باه - كبد – طحال- ازدياد شير - التهاب چشم – درخشندگي چشمها - صاف كننده خون - خون‌ساز- رماتيسم- سرفه - آسم - دمل - لثه – چاقي- ديابت - اسيد اوريك يا اوره - كرم كدو و...

1. توت سفيد يا شيرين طبع گرم و مرطوب دارد.
2. اگر توت شيرين صبح ناشتا ميل شود به عنوان صبحانه ملين است.
3. توت سفيد مدر مي باشد (صبح ناشتا به عنوان صبحانه).
4. پاك كنندة خون است (صبح و عصر ميل شود).
5. تقويت كنندة قوة باه است (مانند شماره 3 ميل شود).
6. مفيد براي كبد است (مانند شماره 3 ميل شود).
7. براي طحال مفيد است (بالاي غذاهاي گوشتي و چرب خورده نشود).
8. زياد كنندة شير مادران مي‌باشد به شرط آن كه همراه غذاهاي چرب ميل نشود.
9. برگ درخت توت خون را خنك مي‌كند و التهاب را فرو مي‌نشاند (به صورت دم كرده).
10. برگ درخت توت چشمها را درخشان مي‌سازد و التهاب چشم را از بين مي برد (به صورت دم كرده).
11. برگ درخت توت صاف كننده خون و خون‌ساز مي باشد (به صورت دم كرده).
12. كساني كه رماتيسم دارند از برگ (به صورت دم كرده) و ميوه توت استفاده نماييد.
13. برگ و ميوه توت براي رفع سرفه مفيد مي باشد (برگ آن به صورت دم كرده و يا توت خشك همراه با آب جوش ميل شود).
14. برگ و ميوه توت براي كساني كه آسم دارند مفيد مي باشد.
15. كساني كه گرم مزاج هستند از خوردن توت خودداري كنند. (بنا به گفتة ابوعلي سينا) در صورتي كه مي‌خواهند بخورند بهتر است بعد از يك ساعت يا 2 ساعت كمي سكنجبين بنوشند.
16. صمغ پوست درخت توت ضددندان درد و باز كنندة سر دمل مي باشد.
17. جويدن صمغ درخت توت لثه را محكم مي‌كند و از كرم خوردن دندان جلوگيري مي كند.

18. خوردن توت باعث چاقي نمي‌شود.
19. كساني كه ديابت دارند مي‌توانند به جاي قند از توت خشك استفاده كنند.
20. اگر برگ درخت توت و برگ شفتالو را مخلوط نموده جوشانده ميل شود امكان دارد كرم كدو را از بين ببرد.
21. كساني كه اسيد اوريك يا اوره دارند بهتر است به جاي قند از توت خشك استفاده كنند.

22. به خاطر داشتن كلسيم و فسفر در توت خشك براي لثه كودكان مفيد است و تأمين كنندة انرژي براي سالمندان است.
23. يك صبحانه خوب براي گياه‌خواران : 50 گرم توت خشك، 50 گرم نخود برشته بدون نمك، 5 دانه فندق، 3 دانه بادام زميني، 5 دانه بادام درختي و يك ليوان آب هويج با يك قاشق عسل.