خرما
درد كمر - درد مفاصل - سنگ مثانه - سرطان - تقويت كننده اعمال فكري – پروستات - كليه – ديابت- چاقي- تقويت مو و ناخن - تقويت قوه بينايي - رفع خارش - شب كوري - بوي بد بدهان – رماتيسم -سرفه - آسم - برونشيت- كمبود نطفه - ناتواني جنسي – حافظه - فشار خون - كم خوني و...

1. طبع خرما گرم و خشك است.
2. براي رفع خشونت و نرم كردن سينه 50 گرم خرما در 1000 گرم آب جوشانده صاف نموده روزي 2 تا 3 استكان بخوريد. البته اين براي افراد سرد مزاج بسيار خوب است.
3. براي تقويت كليه از شربت فوق استفاده كنيد.
4. كساني كه درد كمر يا درد مفاصل دارند مي توانند از شربت خرما كه در شماره 2 آمده است استفاده كنند.
5. اگر خرما با شنبليله خورده شود جهت سنگ مثانه مفيد است.
6. براي تقويت نيروي جنسي خرما را در شير تازه خيس كرده كمي دارچين بزنيد و صبح به عنوان صبحانه بخوريد و سپس كمي شير بالاي آن ميل كنيد. البته براي گرم مزاجان زياد خوب نيست.
7. كساني كه مي‌خواهند سنگ مثانه‌شان خرد شود از دمكردة آن استفاده كنند (دم كرده هسته خرما) و دم كردة آن بسيار قابض است و كساني كه يبوست دارند سعي كنند در هنگام استفاده از دم كردة خرما از غذاهاي ساده و ملين استفاده كنند.
8. به خاطر وجود ويتامين B در خرما ميوه خوبي براي تعادل اعصاب و نيز باعث رشد است.
9. فسفري كه در خرما وجود دارد باعث سر زنده نگاه داشتن سلول‌هاي عصبي مي ‌شود.
10. براي كمبود آهن بسيار مفيد است.
11. از ابتلاء به سرطان مصون نگاه مي دارد.
12. منيزيم و فسفري كه در خرما وجود دارد تقويت كننده اعمال فكري است.
13. چون منيزيم مغز در افراد پير رفته رفته كم مي‌شود به همين علت سالمندان در برنامه خود بايد خرما را بگنجانند.
14. منيزيم براي حفظ سلامتي پروستات و كليه لازم است. مي‌دانيم كه در هر 100 گرم خرما حدود 63 ميلي‌گرم منيزيم وجود دارد در نتيجه خوردن خرما هرگز فراموش نشود.
15. كساني كه ديابت دارند مي‌توانند به جاي قند از خرما استفاده كنند. زيرا منيزيم كه در اين ميوه وجود دارد كار كليه و لوزالمعده را آسان مي‌كند.
16. كساني كه مي خواهند چاق شوند از رطب با بادام استفاده كنند (رطب خرماي تازه است).
17. خرما به خاطر داشتن ويتامين A باعث تقويت مو و ناخن، تقويت قوه بينايي و رشد اندامها در اطفال و نوجوانان مي‌شود.
18. سوزانده خرما بصورت سورمه براي تقويت و روياندن مژه و رفع خارش چشم مفيد است.
19. به خاطر وجود ويتامينهاي B در خرما براي نمو جنين ، سوخت و ساز مواد پروتئيني و جذب قندها و بيماري‌هاي قلبي و عروقي كبد يك ميوه بسيار مؤثر است.
20. كساني كه شب كوري دارند روزانه خرما بخورند.
21. خرما از پوسيدگي و كرم خوردگي دندان جلوگيري مي‌كند به شرط آنكه بعد از خوردن خرما چند برگ تلخون بجويم.
22. خرما بوي بد بدهان را از بين مي‌برد.
23. كساني كه رماتيسم دارند از شربت خرما استفاده كنند.
24. شيرگرم همراه خرما براي بيماري‌هاي ريوي، سرفه، آسم و برونشيت نافع است.
25. اگر چنانچه گرم مزاجان خرما استفاده نموده بهتر است كه يك ساعت بعد از آن از كاهو و سكنجبين استفاده كنند.
26. مسواك كردن با گرد سوخته خرما باعث درخشندگي دندان مي‌شود.
27. خوردن خرما صبح ناشتا باعث از بين رفتن كرم‌ها مي‌شود.
28. كساني كه مي‌خواهند چاق شوند صبحانه گردو يك عدد + خرما 7 عدد و يك ليمو شيرين استفاده كنند.
29. كساني كه كمبود نطفه دارند به عنوان صبحانه از خرماي پخته استفاده كنند.
30. گرد خرما ناتواني جنسي را از بين مي‌برد.

31. براي كساني كه مي‌خواهند حافظه خوبي داشته باشند صبحانه همراه غذا خرما ميل كنند.
32. بهترين غذاي زمستان خرما است چون انواع املاح معدني را دارد و انرژي كافي به بدن مي‌رساند.
33. كساني كه فشار خون دارند خرما كمتر مصرف كنند.
34. يك غذاي خوب براي كساني كه ضعيف شده‌اند و كم خون هستند بادام زميني همراه خرما و شير استفاده شود.