پسته
تقويت نيروي جنسي - تقويت كننده ذهن - تسكين دهنده‌ سرفه - آرامش دهنده قلب - تقويت معده - درد مقعد - استحكام استخوان - نقرس- ديابت - ناراحتي كليه - درد استخوان – استفراغ- چاقي - درمان لاغري – كبد – سكسكه - لقوه - درمان كنندة يرقان - ورم طحال - تقويت قلب - زردي و...

1. طبع پسته گرم و خشك مي‎باشد.
2. پسته براي تقويت نيروي جنسي مفيد است. روزي 15 عدد همراه صبحانه به مدت 21 روز با كمي عسل و شير بعنوان صبحانه ميل شود.
3. تقويت كننده ذهن است. صبح‌ها 20 عدد پسته با چند عدد خرما و يك ليوان شير ميل كنند.
4. تسكين دهنده‌ سرفه است.
5. آرامش دهنده قلب است.
6. تقويت معده است. يك ساعت قبل از غذا سعي كنيد خام مصرف شود.
7. باز كنندة انسداد و گرفتگي مجاري كبد مي‌باشد.
8. پوسته سبز خارجي ميوه پسته طبع سرد و خشك دارد.
9. كساني كه مي‌خواهند دندان و لثه محكم و دهان خوشبو داشته باشند پوسته سبز پسته را بخورند.
10. كساني كه درد مقعد دارند از جوشانده‌ي پوست و برگ درخت پسته كه پنبه‌اي را به آن آغشته كرده‌اند روي موضع بگذارند.
11. براي برطرف كردن ضرر پسته بهتر است كه بعد از خوردن آن برگ زردآلو ترش يا انار ترش بخورند.
12. براي كساني كه دوران نقاهت بيماري را مي‌گذارنند بهتر است روزانه 10 دانه پسته همراه 3 برگه زردآلو ترش ميل كنند.
13. مسلولين يا كساني كه لاغر شده‌اند مي توانند از روش فوق استفاده كنند.
14. ايرانيان قديم مي‌گفتند اگر كسي پسر مي‌خواهد بايد پسته بخورد.
15. به خاطر وجود فسفر و كلسيم در پسته براي تقويت سلولهاي مغزي و استحكام استخوان بسيار مفيد است.
16. از آهن موجود در پسته نبايد فراموش كنيم كساني كه كم خون هستند مي‌توانند روزانه 10 دانه پسته با يك قاشق شربت زرشك ده صبح ميل كنند.
17. كساني كه بيماري نقرس ، ديابت و يا ناراحتي كليه دارند سعي كنند پسته كم بخورند.
18. اگر پوست سخت پسته را جوشانده و با آب آن پوست سر را ماساژ دهيم از ريزش مو جلوگيري مي‌كند.
19. كساني كه درد استخوان دارند يا درد كمرهايي كه مربوط به ديسك نباشند مي‌توانند بين 10 تا 20 گرم پسته ميل نمايند.
20. براي درمان استفراغ‌هايي كه منشاء صفراوي دارند روزانه 2 عدد پسته استفاده كنند.
21. براي كساني كه مي‌خواهند چاق بشوند روزانه 20 عدد پسته + 20 عدد فندق + 10 عدد بادام زميني همراه عسل خوب و يك
ليوان شير ميل شود. پسته و فندق و بادام را با عسل مخلوط كرده خوب بجويد سپس كمي شير همراه آن بخوريد. منظور اين است كه بزاق دهان با آنها مخلوط گردد.
22. نسخه ديگر جهت درمان لاغري مغز بادام شيري 25 گرم + پسته خام 25 گرم + گردو 25 گرم + فندق 25 گرم همه را خوب كوبيده با شكر 100 گرم مخلوط نموده 100 گرم نشاسته به آن مي‌افزاييم در شير مواد را پخته به عنوان غذا ميل مي‌كنيم.
23. پسته سردي كبد را معالجه مي‌كند.
24. به خاطر داشته باشيد كه پوسته نازك روي مغز پسته را هم بخوريد.

25. پسته از سكسكه جلوگيري مي‌كند.
26. پسته دفع كنندة سموم بدن است.
27. كساني كه لقوه دارند روغن پسته را با مشك مخلوط نموده مالش دهند.
28. پوسته نازك روي مغز پسته درمان كنندة يرقان و ورم طحال است.
29. مرباي پوست خارجي پسته تازه باعث تقويت قلب مي‌شود.
30. براي كساني كه مي‌خواهند از ريزش مويشان جلوگيري شود از برگ درخت پسته جوشاندة غليظي تهيه كنند و هفته‌اي دو مرتبه سر را بشويند.

31. پسته متعادل كنندة غدد تيروئيد مي‌باشد، روزي 20 دانه ميل شود.
32. سعي كنيد در خوردن پسته افراط نشود، مخصوصاً خانم‌هاي حامله چون باعث زردي كودك مي‌شود.