شليل
تصفيه خون - ضد اسپاسم – سرفه – رماتيسم - كاهش فشار خون – خونريزي رحم - ورم پروستات - بدبويي دهان - ضد رماتيسم - ادرار آن ها قطره قطره و...

1. طبع آن سرد و تر است.
2. شليل از نظر خواص مانند هلو است.
3. مغز آن خون را تصفيه مي‌كند.
4. مغز شليل ضد اسپاسم است. يك ساعت بعد از غذا ميل شود.
5. سرفه را تسكين مي‌دهد. صبح و عصر ميل شود.
6. براي رماتيسم مفيد است.
7. مغز آن باعث كاهش فشار خون مي‌شود.

8. مغز آن خونريزي را بند مي‌آورد، به خصوص خونريزي رحم را.

9. مصرف زياد دانه شليل بخاطر وجود آميگدالين و اسيد سيانيدريك كه آزاد مي‌شود خطرناك است، بسيار با احتياط ميل كنيد. بيشتر از يك گرم در روز مصرف نشود و زمان درمان يك هفته مي‌باشد.
10. براي بدبويي دهان مفيد است بعد از هر غذا يك عدد بخوريد.
11. براي ورم پروستات از كمپوت آن استفاده كنيد.
12. دم كردة برگ آن ضد رماتيسم است.
13. كساني كه ادرار آن ها قطره قطره مي‌آيد نيم ساعت بعد از غذا استفاده نمايند.