رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان برنج خبر داد

سه اشکال اعلام نرخ خرید تضمینی برنج از سوی دولت

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان برنج با اشاره به اشکالات نرخ خرید تضمینی برنج از سوی دولت گفت: منظور کردن نرخ سال جاری به عنوان پایه، اعلام زودهنگام و اعلام قیمت ارقام منسوخ شده سه اشکال عمده نرخ تضمینی برنج امسال است.

افزایش نرخ خرید تضمینی برنج سفیدرود و بقیه ارقام

جمیل علیزاده شایق با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت اعلام کرده است برای رقم برنج سفیدرود ۲ درصد و بقیه ارقام تا ۲۲ درصد افزایش نرخ خرید تضمینی داشته است.
برنج آمل

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان برنج افزود: اولا رقم برنج سفیدرود اصلا کشت نمی‌شود و برخی از ارقام مانند آمل ۱، ۲ و ۳ نیز تنها در بخش‌هایی از خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد کشت می‌شود و دولت همه آنها را تحت عنوان برنج آمل معرفی کرده است.
وی ادامه داد: جای تامل است که چرا به رغم اینکه طی سالهای گذشته ارقام اصلاح شده زیادی مانند رقم شیرودی معرفی شده است اما همچنان دولت در اعلام نرخ خریدهای تضمینی به ارقام سالهای گذشته با کیفیت و کمیت پایین تأکید دارد.
وی ادامه داد: معرفی این نوع ارقام در زمان خرید نیز کشاورزان را با مشکل مواجه می‌کند زیرا ارقام کشت شده از سوی کشاورز در لیست اعلامی دولت نیامده است و باید مطابقت‌سازی شود که با کدام رقم اعلام شده از سوی دولت مطابقت دارد و این معمولا به ضرر کشاورز تمام می‌شود.
اعلام زود هنگام نرخ خرید تضمینی برنج

دبیر انجمن برنج تصریح کرد: طی ۲۰ سال کار کارشناسی مشخص شده است که دهه دوم بهمن بهترین زمان مناسب برای اعلام نرخ خرید تضمینی است
وی گفت: اما اعلام زود هنگام نرخ خرید تضمینی مشکلات زیادی برای کشاورز به وجود می‌آورد زیرا این نرخ بر اساس هزینه‌ها و قیمت نهاده‌های جاری تعیین شده در حالی که زمان کشت برنج که بعد از فروردین است قیمت نهاده‌ها آن موقع تغییر می‌کند و همچنین زمان فروش برنج نیز از تیر ماه سال آینده است که طی این یک سال قیمت‌ها در نوسان خواهد بود.
قیمت برنج شیرودی

وی عنوان کرد: در حال حاضر قیمت رقم شیرودی ۳هزار تومان است و احتمال افزایش آن در سال آینده نیز وجود دارد اما نرخ خرید تضمینی آن از سوی دولت حدود ۲ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت نهاده

علیزاده گفت: در حالی که نرخ خرید تضمینی با پیشنهاد وزارت جهاد باید صورت می‌گرفت اما این وزارتخانه تاکنون پیشنهادی نداده است زیرا قیمت نهاده‌ها هنوز مشخص نیست و به رغم اینها مسئولان دولتی نرخ خرید تضمینی را اعلام کردند.
قیمت امسال پایه تعیین نرخ خرید تضمینی

وی گفت: در نظر گرفتن نرخ پایه سال جاری به عنوان تعیین قیمت کاری نادرست است و تنها می‌توان با تعیین قیمت تمام شده هزینه‌ها نرخ خرید تضمینی را مشخص کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت اعلام شده طوری است که برای کشاورزان ایجاد انگیزه کند، گفت: این قیمت‌ها به اندازه‌ای پایین است که چنین انگیزه‌ای برای کشاورز ایجاد نمی‌کند، از سوی دیگر قدرت تصمیم‌گیری را نیز از کشاورز می‌گیرد.
دبیر انجمن برنج گفت: اصولا سیاست خرید تضمینی برای سوق دادن کشاورزان در مسیری است که همسو با سیاست‌های دولت باشد اما دولت طی سالهای گذشته از این ابزار به درستی استفاده نکرده است.خبرگزاری فارس