قیمت خرید تضمینی پیله ابریشم تولید سال ۹۲ اعلام شد

خرید تضمینی هر کیلو پیله تر ابریشم تولیدی

روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران گفت: هیأت دولت خرید تضمینی هر کیلو پیله تر ابریشم تولیدی سال آینده را ۱۱ هزار تومان تعیین کرد که ۲۸درصد بیشتر از امسال است.

هرکیلوگرم پیله تر ابریشم

پوررمضان افزود: هرکیلوگرم پیله تر ابریشم امسال،۸ هزار و ۶۰۰ تومان از نوغاندار خریداری شد. ۵۰ هزار خانوار نوغاندار۱۳ استان ایران امسال با تولید۸۰۰ تن پیله تر ابریشم ۶۸ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال درآمد کسب کردند.
پیله ابریشم تولید نوغانداران ایران

پیله ابریشم تولید نوغانداران ایران در۱۲۰۰ کارگاه سنتی ابریشم کشی تربت حیدریه و چهار کارخانه صنعتی گیلان و خراسان رضوی به نخ ابریشم تبدیل می شود.۳۰ هزار نوغاندار گیلانی۶۰ درصد پیله ابریشم کشور را تولید می کنند .