تهران – نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را بدون وارد دانستن ایراد و اشکالی تایید کرد.

طرح تحت عنوان قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی

سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این طرح تحت عنوان قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
ˈمحمد اسماعیل نیا

ˈمحمد اسماعیل نیا اظهارکرد: هم اکنون این قانون به دولت ارایه شده تا در مدت سه ماه آیین نامه اجرایی آن تدوین و ارایه شود.
طرح انتزاع در قالب پنج ماده

اسماعیل نیا ادامه داد: طرح انتزاع در قالب پنج ماده، ۲۴ بهمن ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اسفندماه سال ۹۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

تحقیق و تفحص واردات محصولات کشاورزی به وزارت صنعت محول شد

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: با امضای تعدادی از نمایندگان در کمیسیون کشاورزی طرح تحقیق و تفحص درباره واردات محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد و در این وزارتخانه پیگیری و اجرایی می شود.

بیش از ۲۰۰ طرح کمیسیون کشاورزی درخصوص الحاق و الصاق لایحه بودجه

اسماعیل نیا همچنین گفت: بیش از ۲۰۰ طرح کمیسیون کشاورزی درخصوص الحاق و الصاق لایحه بودجه است که در دست بررسی کمیسیون و کمیته های مربوطه بوده تا یکشنبه نهایی خواهد شد.