تاريخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۲

به گزارش آبشارنیوز، بررسي تقاضاي مشتريان اعتباري کمتر از 200 ميليون ريال در زمينه هزينه‌هاي جاري و سرمايه اي کشاورزي، خريد کالا، خريد خودرو، جعاله تعمير مسکن و امور بازرگاني ...


به گزارش آبشارنیوز، بررسی تقاضای مشتریان اعتباری کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال در زمینه هزینه‌های جاری و سرمایه ای کشاورزی، خرید کالا، خرید خودرو، جعاله تعمیر مسکن و امور بازرگانی مرتبط با عملکرد حساب متقاضیان، قرض‌الحسنه و … صرفاً از طریق سامانه اعتبارات خرد قابل پیگیری و اقدام است.
سامانه اعتبارات خرد با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان و سهولت در پرداخت تسهیلات خرد و همچنین کاهش حجم کاری شعب طراحی و اجرا شده است و به گونه‌ای که کلیه مراحل اعطای تسهیلات را در بر می‌گیرد و حتی تنظیم قراردادها نیز به صورت مکانیزه انجام می‌شود.
با اجرایی شدن سامانه اعتبارات خرد در کنار سامانه مکانیزه نظارت بر طرح ها و سامانه مرآت بیش از ۹۰ درصد فعالیت های اعتباری بانک کشاورزی مکانیزه شده اند. مشتریان اعتبارات خرد بانک کشاورزی (متقاضیان تسهیلات زیر ۲۰۰ میلیون ریال) باید با مراجعه به وب سایت بانک کشاورزی به آدرس www.agri-bank.com و از طریق قسمت “سامانه رایانه ای اعتبارات” و زیر منوی ” سامانه اعتبارات خرد” نسبت به ثبت تقاضای خود و همچنین پیگیری تقاضاها اقدام کنند.