۱۰ بهمن ۱۳۹۲استاندار سیستان وبلوچستان از طرح آبیاری کم فشار در هامون دیدن کرد

به گزارش ایرنا، ˈعلی اوسط هاشمیˈ روز پنجشنبه در سفر به شهرستانهای شمالی سیستان و بلوچستان بر فرهنگ سازی برای ترویج استفاده مردم از سیستم آبیاری کم فشار در مزارع تاکید کرد.
وی گفت: استقبال کشاورزان از طرح آبیاری به روش کم فشار باعث به حداقل رسیدن هدر رفت آب در مزارع می شود.
استاندار سیستان و بلوچستان از مسوولان شهرستانی خواست علاوه بر مدیران مرکز استان با مسوولان کشوری نیز تعامل خود را برای جذب اعتبارات در اجرای چنین طرح هایی بیشتر کنند که نتیجه آن اجرای کشاورزی اصولی با بیشترین صرفه اقتصادی است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز در این رابطه گفت: سیستم آبیاری کم فشار به صورت ۱۶ ناحیه آبیاری در سطح پنج هزار و ۸۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی بلوک سه شهرستان هامون در حال اجرا است.
ˈرضا نجفیˈ افزود: طرح انتقال و توزیع آبیاری به روش کم فشار برای تامین آب از مخازن چاه نیمه بوسلیه لوله و توزیع آب از طریق شبکه خطوط لوله به محل مصرف در قطعات زراعی با مساحت یک هکتار مطالعه و طراحی شده است.

وی با بیان اینکه برای هر کشاورز در اجرای طرح انتقال و توزیع آبیاری مزارع به روش کم فشار یک هکتار در نظر گرفته شده است گفت: در این طرح در هر هکتار مرزعه کنتور آب نصب می شود و هر هفت روز یک بار آب در مزارع جریان می یابد.
وی گفت: ایجاد کشت پایدار سالیانه طبق الگوی کشت زراعی و باغی و به حداقل رسیدن هدر رفت آب در زمان آبیاری از مهمترین اهداف اجرای طرح آبیاری کم فشار است.

به گزارش ایرنا، استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه سفر به منطقه سیستان از شهرستانهای زهک، هیرمند، نیمروز و زابل دیدن و با مسوولان محلی، علما و معتمدان این مناطق دیدار می کند.
هاشمی چندی پیش در نخستین سفر شهرستانی خود به اتفاق شماری از مدیران دستگاههای اجرایی از شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان دیدن کرد.