Mass pinning یا افزایش غیرمعمول پین زایی از عمده مشکلات مزارع تولید و پرورش قارچ دکمه ای Agaricus bisporus، تولید قارچ های ریز و با کیفیت بسیار پایین و بازار پسندی بسیار کم می باشد، خصوصاً در مزارع صنعتی پرورش قارچ دکمه ای که دارای برند تجاری می باشند، راندمان بالای تولید قارچ، به همراه کیفیت و ماندگاری محصول و در نهایت رضایتمندی مشتری از عوامل مهم تولید و پرورش قارچ خوراکی می باشد، دارا بودن دانش و تجربه کاری در کنار یکدیگر به همراه داشتن مواد اولیه با کیفیت نیز از عمده عوامل مهم تولید می باشد.
ادامه مقاله را در لینک زیر بخوانید:
دلایل افزایش غیر معمول پین زایی در پرورش قارچ دکمه ای چیست؟