شاه توت
اوريون - تب‌بر – عطش- خنازير - كرم كدو - صفرابر قوي - درد كمر - تصفيه كنندة خون - قند خون و...

1. طبع شاه‌توت سرد و خشك است.
2. شاه توت سرشار از ويتامين E ، C ، B و A مي‌باشد و مواد معدني چون كلسيم و پتاسيم دارد.
3. براي درمان اوريون آب شاه توت تازه با تاج ريزي مخلوط كرده بر روي گلو بماليد و غرغره كنيد.
4. برگ شاه‌توت تب‌بر است: 20 گرم در 300 سي سي آب دم كرده روزي سه فنجان ميل كنيد.
5. شاه توت عطش را فرو مي‌نشاند مخصوصاً اگر در اثر خوردن گوشت باشد.

6. برگ درخت شاه توت درمان كننده خنازير است (خنازير غده‌هاي سختي هستند كه زيرگردن، گلو، زير بغل و زير چانه ايجاد مي‌گردد كه گاهي تبديل به زخم عفوني مي‌گردند ابتدا بسيار كوچكند به تدريج بزرگ شده و آويزان مي‌شوند) بدين صورت كه شاه توت را بكوبيد و در محل زخم بماليد.
7. 25 گرم ريشه شاه توت در 2 ليوان آب جوشانده ميل شود باعث مي‌شود كه كرم كدو از بين برود. (براي خانم‌هاي حامله ممنوع مي‌باشد).
8. شاه توت يك صفرابر قوي مي باشد.
9. كساني كه قند خون دارند مي‌توانند صبحانه شاه توت بخورند يا اينكه 10 گرم برگ گردو + 10 گرم برگ شاه توت + 300 سي سي آب جوشانده قبل از غذا يك استكان ميل كند.
10. شاه توت تصفيه كنندة خون مي‌باشد. صبح به عنوان صبحانه 300 گرم ميل شود.
11. خوردن شاه توت درد كمر را كاهش مي‌دهد.