بادام زميني
چاق كننده – تحريك شهوت - برطرف كنندة خستگي شديد - راشيتيسم - شوره و ريزش مو – پوسته‌پوسته شدن كف دست – گواتر- سرفه - دردهاي حنجره - ضد رطوبت معده - برطرف كنندة زخم مثانه - سوزش مجاري ادرار - مسكن بلغم سينه - برطرف كنندة سودا و...

1. بادام زميني چاق كننده است. 100 گرم + يك قاشق عسل و يك ليوان آب هويج به عنوان صبحانه.
2. خوردن بادام زميني شهوت را تحريك مي‌كند.
3. خوردن روغن بادام زميني چون فاقد كلسترول است براي افرادي كه چربي خونشان بالاست مفيد مي‌باشد و از جمع شدن چربي در رگها جلوگيري مي‌كند.
4. بادام زميني برطرف كنندة خستگي شديد مي‌باشد.
5. كساني كه بهت زده يا بي‌حوصله هستند 10 صبح و 5 بعدازظهر 30 عدد بادام زميني با كمي عسل و اگر آب هويج بود با كمي از آن ميل كنند.
6. براي خانمهاي حامله روزانه بين 10 تا 15 دانه بادام زميني بخورند.
7. براي كودكاني كه راشيتيسم دارند روزانه 10 تا 12 دانه بادام زميني ميل كنند.
8. كساني كه كف دستشان پوسته پوسته مي‌شود علاوه بر خوردن بادام زميني آن را به كف دست بمالند.
9. براي درمان شوره و ريزش مو قبل از حمام بادام زميني را به سر بمالند.
10. مقدار روي و يد در بادام زميني زياد است در نتيجه كساني كه گواتر دارند بادام را در جيره غذايي خود بگنجانند.
11. كساني كه نسبت به بادام زميني حساس هستند از خوردنش خودداري كنند.
12. بادام زميني نرم كنندة سينه مي‌باشد.
13. بادام زميني برطرف كنندة سودا است.
14. بادام زميني ضد رطوبت معده است.

15. بادام زميني برطرف كنندة زخم مثانه و سوزش مجاري ادرار مي‌باشد.
16. بادام زميني مسكن بلغم سينه و سرفه و دردهاي حنجره مي‌باشد.