تمر هندي (تمبر هندي)
رفع تشنگي - مسهل - ادرار آور - اختلالات كبدي - كم اشتهايي - تقويت نيروي جنسي - مقوي قلب - خناق- جوشهاي دهان - جذام – خارش - گال - سوزاك - التيام زخم و جراحات - باز شدن اشتها - منافذ پوست -سفيد شدن دندانها - امراض پوستي – سردرد- عقرب‌زدگي و...

1. تمر هندي داراي طبيعت سرد و خشك است. 2. ميوه تمرهندي خنك كننده است و براي رفع تشنگي مفيد است و تب را پايين مي‌آورد.3. جبران كننده ويتامين Cاست.4. مغز و چوب درختچه تمر هندي مسهل و ادرار آور است.5. تمرهندي براي اختلالات كبدي و كم اشتهايي مفيد مي‌باشد قبل از غذا كمي ميل شود.6. گرد تخم تمر هندي همراه با عسل براي تقويت نيروي جنسي مفيد است.7. خانم هايي كه حامله هستند از خوردن تمر هندي خودداري كنند.8. تمر هندي مقوي قلب است. يك ساعت بعد از غذا ميل شود.9. تسكين دهندة آشفتگي و تهوع صفراوي است.10. غرغره تمر هندي براي خناق مفيد است.11. مزمزة آن جوشهاي دهان را از بين مي‌برد.12. هيچ گاه ناشتا تمر هندي نخوريد.13. براي كساني كه مي‌خواهند دير ارضا شوند از پودر دانه هندي به مقدار كم همراه با عسل استفاده كنند. 10 صبح خورده شود.14. حضرت رسول(ص) فرمودند: مكيدن تمرهندي كشندة كرمهاي روده است.15. حضرت رسول(ص) فرموده‌اند: مداوا و دفع مرض نمي كنيم جز با تمبر.16. تمر هندي از مرض جذام جلوگيري مي‌كند.17. تمر هندي از لحاظ صفراوي در ميان ميو‌ه‌هاي ترش مقام بالايي دارد.18. تمرهندي براي خارش و گال مفيد مي‌باشد.19. ميوه نارس و خام آن ديرهضم و نفاق است.20. ضماد تمر يا دانة آن باز كننده و مسهل مي‌باشد.
21. خوردن تمر براي درمان سوزاك مفيد است.
22. براي درمان بواسير دانه تمر هندي را بصورت پودر كرده روي زخم بپاشيد.23. گرد پوست درخت تمر جهت التيام زخم و جراحات سودمند مي باشد.24. براي باز شدن اشتها قبل از غذا يك قاشق چاي خوري از خاكستر پوست تمر هندي تناول نماييد.25. براي جمع شدن پوست صورت يا بسته شدن منافذ پوست پودر دانه تمر هندي را با آب نارنج مخلوط نموده روي پوست بگذاريد.26. براي سفيد شدن دندانها 100 گرم دانه تمر هندي + 10 گرم كندر مخلوط كرده مسواك را خيس كنيد روي دندانها بكشيد.27. براي امراض پوستي آش تمرهندي در برنامه غذايي خود قرار دهيد.28. براي سردردهايي كه ناشي از فشار خون است ابتدا آلو را خيس كرده سپس با حرارت ملايم پخته و مقداري تمرهندي مخلوط كرده و ميل شود. 29. اگر هستة تازه تمرهندي را دو نيم كرده بر موضع عقرب‌زدگي بگذاريد سم آن را خواهد كشيد.