معاون اول رييس جمهوري استمهال وام هاي كشاورزاني را كه در زلزله اخير آسيب ديده اند از مصوبات جلسه اخير سفر خود و جمعي از اعضاي دولت به آذربايجان شرقي عنوان كرد.
به گزارش ايانا ، محمدرضا رحيمي پس از جلسه در استانداري آذربايجان شرقي در جمع خبرنگاران گفت:اولين مصوبه در نظرگرفته شده براي كمك به مردم زلزله زده اختصاص مبلغ پنج ميليون ريال كمك بلاعوض و رايگان جهت تهيه وسايل منازلي است كه ساخت آن ها تمام و افراد در آن ها اسكان يافته اند. همچنين وزارت نيرو موظف شد كه آب و برق اين منازل را با اتمام عمليات ساخت آنها همانند سابق برقرار كند.
رحيمي مصوبه ديگر اين سفر را پرداخت هزينه پروانه ساخت شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي توسط دولت در شهرهايي كه در آن ها منازل مردم بر اثر زلزله آسيب ديده اند، اعلام كرد و گفت: همچنين براي تشويق پيمان كاران تصويب شد كه اگر پيمان كاران منازل را طبق زمان در نظرگرفته تحويل دهند 20 درصد نسبت به كل قرارداد پاداش خواهند گرفت.
رحيمي افزود: علاوه بر اين اگر پيمان كاران منازل زلزله زده را زودتر از زمان در نظرگرفته شده اتمام و دراختيار مردم قرار دهند از تشويق هاي ديگري هم برخوردار خواهند شد. معاون اول رييس جمهوري با بيان اين كه بر اساس مصوبات قبلي به هر واحد آسيب ديده فقط يك فقره وام و تسهيلات پرداخت مي شد؛ خاطرنشان كرد: در جلسه امشب تصويب كرديم كه اگر ساختماني چند طبقه اي در زلزله اخير آسيب ديده باشد بيش از يك وام به آن داده مي شود.
رحيمي گفت: استمهال وام هاي كشاورزاني كه در زلزله اخير آسيب ديده اند از مصوبات اين جلسه بود.