رئيس سازمان جهاد كشاورزي شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار ايانا در اين باره گفت: تگرگ باعث ريختن گل درختان زردآلو، گوجه‌سبز، هلو، شليل و قطره‌طلا شد.
شاكري افزود: تاكنون گزارشي از سوي كشاورزان منطقه به اين مديريت نرسيده است، اما كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ملارد در حال بررسي ميزان خسارت هستند كه به‌زودي اعلام مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: بارندگي مشكل خاصي براي باغ‌هاي ميوه و سردرختي‌ها به‌وجود نياورد و خسارت تگرگ نيز در حدي نيست كه بتوان گفت باعث كمبود توليد مي‌شود.
باغ‌هاي منطقه ورامين خسارتي نديد
كارشناس مسئول باغباني مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ورامين نيز در اين باره گفت: در اين شهرستان سردرختي وجود ندارد، بنابراين خسارتي نيز به شكوفه‌هاي تازه‌گل‌كرده نرسيده است.
عليرضا حيدري افزود: ورامين شهرستاني نيمه‌گرمسيري است و خسارت ناشي از تگرگ و بارندگي‌هاي حادث‌شده روز گذشته به درختان پسته و انار موجود در منطقه آسيبي نزد.
گفتني است، در مناطقي چون دماوند، فيروزكوه، ملارد و شهريار سردرختي وجود دارد كه كارشناسان در حال بررسي ميزان خسارت ناشي از تگرگ روز گذشته هستند.